Bộ đề kiểm tra 1 tiết HK2 lớp 12 môn Toán - THPT Hùng Vương (có đáp án)

Các bạn cùng tham khảo Bộ đề kiểm tra 1 tiết HK2 lớp 12 môn Toán - THPT Hùng Vương (có đáp án) tư liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ kiểm tra sắp tới. | SỞ GD amp ĐT BÌNH THUẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TRƢỜNG THPT HÙNG VƢƠNG MÔN ĐẠI SỐ amp GIẢI TÍCH 12 BÀI SỐ 4 ĐỀ SỐ 1 Bài 1 2 điểm Tìm phần thực và phần ảo của số phức sau 3 5i z 5 2i 3 i 1 4i Bài 2 2 điểm Xác định tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z thỏa mãn hệ thức 2 z 1 z z 2 Bài 3 2 điểm Tìm tập hợp các số phức z thỏa điều kiện z 2 z 0 Bài 4 2 điểm Giải phƣơng trình 2 z 2 4 z 3 0 trên tập số phức Bài 5 2 điểm Chứng minh rằng với mọi số phức z1 z2 ta có z z a 1 1 z1 z2 z1 z2 z2 z2 b z1 z2 z1 z2 Áp dụng chứng minh Nếu 3 số phức x y z cùng có môđun bằng 1 thì x y z xy yz xz HẾT SỞ GD amp ĐT BÌNH THUẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TRƢỜNG THPT HÙNG VƢƠNG MÔN ĐẠI SỐ amp GIẢI TÍCH 12 BÀI SỐ 4 ĐỀ SỐ 2 Bài 1 2 điểm Tìm phần thực và phần ảo của số phức sau 4 3i z 5 4i 5 i 1 3i Bài 2 2 điểm Xác định tập hợp tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z thỏa mãn hệ thức 2 z i z z 2i Bài 3 2 điểm Tìm tập hợp các số phức z thỏa điều kiện z 2 8i 0 Bài 4 2 điểm Giải phƣơng trình 3z 2 4 z 2 0 trên tập số phức Bài 5 2 điểm Chứng minh rằng với mọi số phức z1 z2 ta có z z a 1 1 z1 z2 z1 z2 z2 z2 b z1 z2 z1 z2 Áp dụng chứng minh Nếu 3 số phức x y z cùng có môđun bằng 1 thì x y z xy yz xz HẾT SỞ GD amp ĐT BÌNH THUẬN ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TRƢỜNG THPT HÙNG VƢƠNG MÔN ĐẠI SỐ amp GIẢI TÍCH 12 BÀI SỐ2 ĐỀ SỐ 1 NỘI DUNG BIỂU ĐIỂM Bài 1 2 điểm Tìm phần thực và phần ảo của số phúc sau 3 5i z 5 2i 3 i 1 4i 3 5i 1 4i 15 2 5i 6i 1 16 1 i 17 i 18 Bài 2 Đặt z x yi x y R . Ta có 2 z 1 z z 2 2 x yi 1 x yi x yi 2 2 x 1 yi 2 2 yi 2 x 1 y2 4 4 y2 2 x 2x 0 2 x 0 x 2 Vậy tập hợp các điểm cần tìm là 2 đƣờng thẳng x 0 x 2 Bài 3 2 điểm Tìm tập hợp các số phức z thỏa điều kiện z 2 z 0 Đặt z x yi x y . Ta có z z 0 x yi x y 0 2 2 2 2 x y x y 2 xyi 0 2 2 2 2 x 2 y 2 x 2 y 2 0 2 xy 0 x 0 y 0 x 0 y 1 x 0 y 1 Vậy z 0 hoặc z i hoặc z i Bài 4 2 điểm Giải phƣơng trình 2 z 2 4 z 3 0 trên tập số

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG