Bộ đề kiểm tra 45 phút HK2 lớp 12 môn Toán - THPT Nguyễn Trung Trực (có đáp án)

Nhằm giúp các bạn củng cố lại kiến thức đã học và rèn luyện kỹ năng làm bài tập, mời các bạn cùng tham khảo Bộ đề kiểm tra 45 phút HK2 lớp 12 môn Toán - THPT Nguyễn Trung Trực (có đáp án) dưới đây. Hy vọng sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong kỳ kiểm tra sắp tới. | Trang 1 2 - Mã đề 139 Sở GD-ĐT Tỉnh Bình Định Kiểm tra giải tích chương IV Trường THPTNguyễn Trung Trực Thời gian 45 phút Họ tên học sinh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SBD . . . . . . . . .Lớp 12A . . . Mã đề 139 Câu 1. Tìm số phức z biết z z 3 4i 7 7 7 A. z 7 4i 4i B. z C. z 4i D. z 4i 6 6 6 Câu 2. Cho số phức z a bi . Tìm mệnh đề đúng C. z z 2 A. z z B. z z a 2 b2 2 2a 2bi D. Câu 3. Giả sử M z là điểm biểu diễn số phức z. Tập hợp các điểm M z thoả mãn điều kiện sau đây z 1 i 2 là một đường tròn tâm 1 1 và bán kính là 2 tâm 1 1 và bán kính là 2 tâm 1 1 và bán kính là 2 tâm 1 1 và bán kính là 2 Câu 4. Tìm mệnh đề sai phức z a bi được biểu diễn bằng điểm M a b trong mặt phẳng phức Oxy phức z a bi có số phức đối là z a - bi a 0 phức z a bi 0 b 0 phức z a bi có môđun là a 2 b2 Câu 5. Tìm số phức z thõa 3 2i z 4 5i 7 3i -i -1 C. z i 1 Câu 6. Số phức z 1 3i 2 i có số phức liên hợp là A. z 5 5i B. z 5 5i C. z 5 5i D. z 5 5i Câu 7. Trong phương trình z 1 3 0 có nghiệm là 2 i 3 5 i 3 1 i 3 1 1 C. - 1 1 2 4 2 1 i Câu 8. Số phức z 3 4i có số phức liên hợp là 1 i A. z 3i B. z 3 C. z 3 3i D. z 3 3i Câu 9. Tính số phức sau z 1 i 15 A. z 128 128i B. z 128 128i C. z 128 128i D. z 128 128i Câu 10. Điểm biểu diễn của các số phức z 7 bi với b nằm trên đường thẳng có phương trình là A. x 7 B. y 7 C. y x D. y x 7 1 i 2017 Câu 11. Tính z . 2 i 1 3 1 3 3 1 3 1 A. i B. i C. i D. i 5 5 5 5 5 5 5 5 Câu 12. Tìm số phức z biết z 20 và phần thực gấp đôi phần ảo. A. z1 2 i z 2 2 i B. z1 4 2i z 2 4 2i C. z1 2 i z 2 2 i D. z1 2 i z 2 2 i Câu 13. Mô đun của số phức z 2 3i A. 5 B. 13 . Trang 2 2 - Mã đề 139 Câu 14. Thu gọn số phức i 2 i 3 i ta được B. 2 5i C. 1 7i D. 7i Câu 15. Tìm hai số phức có tổng và tích lần lượt là -6 và 10. A. 4 4i và 4 4i B. 3 i và 3 i C. 5 2i và 1 5i D. 3 2i và 3 8i Câu 16. Cho hai số phức z a bi và z a b i. Điều kiện để zz là một số thực là a b 0 bb 0

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG