Đề kiểm tra 1 tiết HK2 lớp 12 môn Vật lý - THPT Phan Thanh Giản (có đáp án)

Để giúp các bạn học sinh củng cố lại phần kiến thức đã học, biết cấu trúc ra đề kiểm tra như thế nào và xem bản thân mình mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành đề kiểm tra này. Mời các bạn cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết HK2 lớp 12 môn Vật lý - THPT Phan Thanh Giản (có đáp án) dưới đây để có thêm tài liệu ôn kiểm tra. | TRƯỜNGG THPT PHAN THANH GIẢN Mã đề TỔ LÝ- TIN ĐỀ KIỂM TRA LẦN 3 K 12 Thời gian làm bài 45 phút 30 câu trắc nghiêm Câu 1 Sự hình thành dao động điện từ tự do trong mạch dao động là do hiện tượng nào sau đây A Hiện tượng tự cảm. B Hiện tượng cảm ứng điện từ. C Hiện tượng cộng hưởng điện. D Hiện tượng từ hoá. Câu 2 Mạch dao động bắt tín hiệu của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn cảm L 2 H và một tụ điện C 0 1800 pF. Nó có thể thu được sóng vô tuyến điện với bước sóng là A 13 1m B 11 3m C 113 1m D 6 28m Câu 3 Phát biểu nào sau đây là không đúng A Quang phổ vạch phát xạ có những vạch màu riêng lẻ nằm trên nền tối. B Quang phổ vạch hấp thụ có những vạch sáng nằm trên nền quang phổ liên tục. C Quang phổ vạch phát xạ do các khí hay hơi ở áp suất thấp bị kích thích phát ra. D Có hai loại quang phổ vạch quang phổ vạch hấp thụ và quang phổ vạch phát xạ. Câu 4 Quang phổ liên tục của một vật A phụ thuộc vào bản chất của vật nóng sáng. B phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của vật nóng sáng. C phụ thuộc vào nhiệt độ của vật nóng sáng. D không phụ thuộc vào nhiệt độ của vật nóng sáng. Câu 5 Có thể nhận biết tia hồng ngoại bằng A quang phổ kế B màn huỳnh quang C mắt người D pin nhiệt điện Câu 6 Chọn câu tử ngoại A Cũng có tác dụng nhiệt B làm đen phim ảnh nhưng không làm mạnh bằng ánh sáng nhìn thấy. C không làm đen kính ảnh D không có tác dụng nhiệt. Câu 7 Chọn câu đúng. Tia X có bước sóng A lớn hơn tia tử ngoại. B nhỏ hơn tia tử ngoại. C lớn hơn tia hồng ngoại. D không thể đo được. Câu 8 Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa 2 khe là a 1 2mm khoảng cách từ 2 khe đến màn là D 2m bước sóng 0 6 m .Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp A 1mm B 104 mm C 1 5mm. D 10-4 mm Câu 9 Một ống Cu-lít- giơ có công suất 400W hiệu điện thế giữa anốt và catốt có giá trị lượng tỏa ra trên anốt trong mỗi phút. A 240kJ B 24kJ C 2 4J. D 24J Câu 10 Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là 2mm khoảng cách từ hai khe đến màn

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
25    2    1    05-03-2021