Đề kiểm tra giữa HK2 môn Sinh lớp 6 năm 2018-2019 - THCS Hải Lựu

Để đạt thành tích cao trong kì kiểm tra sắp tới, các em có thể tham khảo Đề kiểm tra giữa HK2 môn Sinh lớp 6 năm 2018-2019 - THCS Hải Lựu sau đây, nhằm rèn luyện và nâng cao kĩ năng giải đề kiểm tra, nâng cao kiến thức cho bản thân. | PHÒNG GD amp ĐT SÔNG LÔ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II TRƯỜNG THCS HẢI LỰU MÔN SINH HỌC 6 NĂM HỌC 2018 2019 thời gian làm bài 45 phút ĐỀ BÀI I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 4 điểm Hãy chọn câu trả lời đúng Câu 1 Căn cứ vào đặc điểm của vỏ quả có thể chia thành hai nhóm quả chính là A. Quả khô và quả thịt. B. Quả khô và quả nẻ. C. Quả khô và quả không nẻ. D. Quả nẻ và quả không nẻ. Câu 2 Chất dinh dưỡng của hạt có chứa trong A. Lá mầm. B. Phôi nhũ C. Lá mầm hoặc phôi nhũ. D. Lá mầm và phôi nhũ Câu 3 Rêu sinh sản bằng A. Quả. B. Tiếp hợp. C. Đứt ra thành từng đoạn. D. Bào tử. Câu 4 Sau khi thụ tinh bộ phận biến đổi thành hạt là A. Nhụy. B. Nhị. C. Hợp tử. D. Noãn. Câu 5 Sau khi thụ tinh bầu nhụy biến đổi thành A. Hạt. B. Quả. C. Thịt quả. D. Vỏ. Câu 6 Điểm giống nhau giữa cây dương xỉ và cây rêu là A. Đều có rễ chính thức B. Đều có hoa C. Đều sinh sản bằng bào tử D. Đều có mạch dẫn trong thân Câu 7 Quả và hạt phát tán nhờ gió thường có đặc điểm gì A. Có túm lông hoặc có cánh B. Vỏ quả khi chín tự tách ra C. Có gai móc D. Quả hạt là thức ăn của động vật Câu 8 Nhóm quả thuộc loại quả hạch là A. Quả cam quả xoài quả dừa. B. Quả nhãn quả xoài táo. C. Quả chanh quả nhãn quả sầu riêng. D. Quả đu đủ quả táo ta quả chò. II. PHẦN TỰ LUẬN 6 điểm Câu 1 3 điểm Hoa thụ phấn nhờ gió thường có những đặc điểm nào Cho ví dụ về hoa thụ phấn nhờ sâu bọ Câu 2 2 điểm Cấu tạo cơ quan sinh dưỡng của dương xỉ Câu 3 1 điểm Vì sao người ta phải thu hoạch đỗ đen trước khi quả chín khô ___HẾT___

TỪ KHÓA LIÊN QUAN