Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Ngữ văn lớp 6 năm 2019-2020 - THCS Xuân Lộc (có đáp án)

Nhằm phục vụ quá trình học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Ngữ văn lớp 6 năm 2019-2020 - THCS Xuân Lộc (có đáp án) sẽ là tư liệu hữu ích. Mời các bạn tham khảo. | Ngày soạn 02 4 2019 Ngày dạy 8 4 2019 TIẾT 115 Trường THCS Xuân Lộc Họ tên học sinh .Lớp 6. Bài kiểm 1 tiết Ngữ Văn Tiết 115 Thời gian 45ph Điểm Lời phê của thầy cô giáo Đề bài hiểu 3đ Cho đoạn thơ sau hãy thực hiện các yêu cầu bên dưới Quê hương tôi có con sông xanh biếc Nước gương trong soi tóc những hàng tre Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè Tỏa nắng xuống lòng sông lấp loáng. Tế Hanh 1. Em hãy chỉ ra 2 biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn thơ trên. 2 . Xác định Chủ ngữ Vị ngữ trong câu thơ Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè và cho biết thuộc kiểu câu gì 3. Phân tích tác dụng của biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong 2 câu thơ Quê hương tôi có con sông xanh biếc Nước gương trong soi tóc những hàng tre . II. Tập làm văn 7đ Viết đoạn văn miêu tả một người bạn thân của em . có sử dụng ít nhất 2 câu trần thuật đơn có từ là gạch chân câu đó và cho biết thuộc kiểu câu nào trong các kiểu câu trần thuật đơn có từ là đã học Đáp án biểu điểm Phần Câu Yêu cầu Điểm Đọc 1 ẩn dụ nhân hóa 0 5đ hiểu So sánh 2 Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè Truyền thuyết 0 5đ CN VN -Câu trần thuật đơn có từ là 0 5 đ 3 Mặt nước sông như tấm gương khổng lô ẩn dụ 1đ Những hàng tre 2 bên bờ như những cô gái đang nghiêng mình soi tóc trên mặt nước sông trong như gương Nhân hóa gt Con sông quê hương xinh đẹp dịu dàng thơ mộng qua đó nhà thơ bộc lộ niềm tự hào lòng mến yêu con sông quê hương. Tập Tả người 5đ làm văn a Đảm bảo cấu trúc đoạn văn miêu tả 0 5đ Có câu chủ đề các câu triển khai ý câu chủ đề b. Xác định đúng vấn đề tả người 0 5đ Triển khai vấn đề thành các câu văn c. Câu chủ đề khái quát toàn đoạn Bạn thân em định tả là ai Bao nhiêu tuổi học lớp 3 5 nào Đặc điểm hình dáng như thế nào Có mối quan hệ với em ra sao Tính cách hành động thành tích của bạn d. 0 5 Sáng tạo có sử dụng các biện pháp nghệ thuật trong khi viết văn tả tả bằng các giác quan khác nhau thế e nào 0 5 -Viết đúng qui tắc chính tả trình bày sạch sẽ -Hình thức học sinh chỉ ra được 2 câu trần thuật đơn 1đ trong

TỪ KHÓA LIÊN QUAN