Luận án Tiến sĩ Vật lý: Giao thoa kế Mach - Zehnder sợi quang phi tuyến hai cổng

Mục đích nghiên cứu là đề xuất mẫu giao thoa kế Mach - Zehnder sợi quang phi tuyến hai cổng (Two-port nonlinear fiber Mach - Zehnder interferometer - TPNFMZI), khẳng định TPNFMZI là OBD, khảo sát ảnh hưởng của các tham số cơ bản lên tính lưỡng ổn định của TPNFMZI. Qua đó, xác định các tham số phù hợp cho mục đích nghiên cứu chế tạo và khảo sát ứng dụng tính chất lưỡng ổn định của TPNFMZI vào việc điều biến xung trong công nghệ laser và quang học. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN THỊ THANH TÂM GIAO THOA KẾ MACH - ZEHNDER SỢI QUANG PHI TUYẾN HAI CỔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ VẬT LÝ Chuyên ngành Quang học Mã số 62 44 11 01 Người hướng dẫn khoa học 1. PGS. TS. Hồ Quang Quý 2. PGS. TS. Vũ Ngọc Sáu VINH 2011 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án này do tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của PGS. TS. Hồ Quang Quý và PGS. TS. Vũ Ngọc Sáu. Kết quả công trình được tập hợp từ 10 công trình đã được công bố có danh mục kèm theo trong các tạp chí quốc gia các kỷ yếu hội thảo khoa học trong và ngoài nước các công trình này đều hoàn toàn phù hợp với chuyên ngành mà tôi nghiên cứu và chưa được đăng tải ở đâu. Tác giả luận án Nguyễn Thị Thanh Tâm ii LỜI CẢM ƠN Luận án được hoàn thành dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS. TS. Hồ Quang Quý và PGS. TS. Vũ Ngọc Sáu. Chúng tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất đến quí thầy giáo đã dẫn dắt tận tình và động viên trong quá trình thực hiện với tấm lòng hết mực của người thầy và tinh thần đầy trách nhiệm khoa học của nhà nghiên cứu đã giúp tôi nâng cao kiến thức nghị lực phát huy sáng tạo và hoàn thành được luận án. Chúng tôi xin được cảm ơn sâu sắc đến quí thầy giáo PGS. TS. Đinh Xuân Khoa Chủ nhiệm chuyên ngành TS. Đoàn Hoài Sơn Chủ nhiệm khoa và quí thầy cô giáo trong khoa Vật lý khoa Sau đại học phòng Quản lý NCKH của trường Đại học Vinh viện Vật Lý phân viện Vật Lý Kỹ Thuật của TTKH và CNQS Bộ Quốc Phòng về những ý kiến đóng góp khoa học bổ ích cho nội dung luận án tạo điều kiện tốt nhất trong thời gian chúng tôi học tập và thực hiện nghiên cứu tại trường và phân viện. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Quảng Nam Khoa Tự nhiên và các khoa phòng chức năng khác của trường đã giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc học tập và nghiên cứu luận án trong bốn năm qua. Cuối cùng xin gởi lời cảm ơn đến gia đình những người thân và bạn bè đã quan tâm động viên và giúp đỡ trong quá trình hoàn thành luận án này. iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN