Luận án Tiến sĩ Vật lý: Ảnh hưởng của chirp tần số trong quá trình hình thành và lan truyền xung cực ngắn trong môi trường phi tuyến

Luận án nghiên cứu nhằm mục tiêu khảo sát quá trình hình thành và biến dạng xung laser dạng Gauss có chirp trong laser sợi quang và trong quá trình truyền trong sợi quang tán sắc, phân tích điều kiện hình thành soliton quang học thời gian từ xung Gauss có chirp. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH BÙI XUÂN KIÊN ẢNH HƯỞNG CỦA CHIRP TẦN SỐ TRONG SỰ HÌNH THÀNH VÀ LAN TRUYỀN XUNG CỰC NGẮN TRONG MÔI TRƯỜNG PHI TUYẾN LUẬN ÁN TIẾN SĨ VẬT LÝ - 2013 - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH BÙI XUÂN KIÊN ẢNH HƯỞNG CỦA CHIRP TẦN SỐ TRONG SỰ HÌNH THÀNH VÀ LAN TRUYỀN XUNG CỰC NGẮN TRONG MÔI TRƯỜNG PHI TUYẾN LUẬN ÁN TIẾN SĨ VẬT LÝ Chuyên ngành Quang học Mã số 62 44 01 09 Cán bộ hướng dẫn khoa học PGS. TS. Trịnh Đình Chiến VINH - 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung của bản luận án này là công trình nghiên cứu của riêng tôi dưới sự hướng dẫn của PGS. TS. Trịnh Đình Chiến. Các số liệu kết quả trong bản luận án là hoàn toàn trung thực và chưa ai công bố trong bất cứ luận án nào hoặc các công trình nào khác. Tác giả luận án Bùi Xuân Kiên LỜI CẢM ƠN Luận án được hoàn thành dưới sự hướng dẫn khoa học của Trịnh Đình Chiến tác giả xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thầy giáo những người đã đặt đề tài dẫn dắt tận tình và động viên tác giả trong suốt quá trình nghiên cứu để hoàn thành luận án. Tác giả xin được chân thành cảm ơn các thầy giáo các nhà khoa học và các bạn đồng nghiệp Khoa Vật lý và Công nghệ phòng Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Vinh Viện KH amp CNQS Bộ Quốc phòng Viện Vật liệu Viện hàn lâm khoa học Việt Nam đã đóng góp những ý kiến khoa học bổ ích cho nội dung luận án tạo điều kiện và giúp đỡ tác giả trong thời gian học tập và nghiên cứu Tác giả cũng xin được gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu trường Đại học Điện lực khoa Khoa học cơ bản phòng chức năng khác của trường đã giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và nghiên cứu luận án Cuối cùng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bạn bè người thân trong gia đình đã quan tâm động viên giúp đỡ tác giả trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận án. Xin trân trọng cảm ơn Tác giả luận án Bùi Xuân Kiên MỤC LỤC Lời cảm ơn . Lời cam đoan . Mục lục .i Danh mục các ký hiệu .iii Danh mục các hình vẽ .iv MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG 1 CÁC HIỆU ỨNG PHI TUYẾN .