Luận án Tiến sĩ Vật lý: Xác định thế năng của phân tử NaLi ở trạng thái 21II dựa trên số liệu phổ đánh dấu phân cực

Mục đích của đề tài là đo phổ của NaLi ở trạng thái 21Π bằng kỹ thuật PLS, từ đó xác định chính xác đường thế năng và các đại lượng đặc trưng cho cấu trúc phổ của trạng thái này. Từ đường thế năng tìm được, giải phương trình Schrodinger theo bán kính (RSE) để xác định phân bố mật độ ứng với các mức dao động quay của trạng thái 21II. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN TIẾN DŨNG XÁC ĐỊNH THẾ NĂNG CỦA PHÂN TỬ NaLi Ở TRẠNG THÁI 21Π DỰA TRÊN SỐ LIỆU PHỔ ĐÁNH DẤU PHÂN CỰC LUẬN ÁN TIẾN SĨ VẬT LÍ NGHỆ AN 2014 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN TIẾN DŨNG XÁC ĐỊNH THẾ NĂNG CỦA PHÂN TỬ NaLi Ở TRẠNG THÁI 21Π DỰA TRÊN SỐ LIỆU PHỔ ĐÁNH DẤU PHÂN CỰC LUẬN ÁN TIẾN SĨ VẬT LÍ Chuyên ngành Quang học Mã số Người hướng dẫn khoa học 1. PGS. TS. Đinh Xuân Khoa 2. TS. Nguyễn Huy Bằng NGHỆ AN 2014 ii LỜI CẢM ƠN Luận án được hoàn thành dưới sự hướng dẫn khoa học của . Đinh Xuân Khoa và TS. Nguyễn Huy Bằng. Tác giả xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các thầy giáo những người đã đặt đề tài hướng dẫn tận tình và động viên tác giả trong suốt quá trình nghiên cứu. Tác giả xin chân thành cảm ơn các thầy giáo cô giáo các nhà khoa học các bạn đồng nghiệp và các NCS của khoa Vật lý amp Công nghệ Trường Đại học Vinh đã đóng góp nhiều ý kiến khoa học bổ ích cho nội dung của luận án đã tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ tác giả trong thời gian học tập. Tác giả chân thành cảm ơn Viện Hàn lâm khoa học Ba Lan và giáo sư W. Jastrzebski đã tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các phép đo phổ NaLi ở trạng thái 21Π. Tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bạn bè người thân trong gia đình đã quan tâm động viên giúp đỡ tác giả trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận án. Xin trân trọng cảm ơn Tác giả iii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung của bản luận án này là công trình nghiên cứu của riêng tôi dưới sự hướng dẫn khoa học của . Đinh Xuân Khoa và TS. Nguyễn Huy Bằng. Các số liệu kết quả trong luận án là trung thực và chưa được công bố trong bất kỳ một công trình nào khác. Tác giả Nguyễn Tiến Dũng iv MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN .iii LỜI CAM ĐOAN . iv MỤC LỤC . v DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU .viii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ BẢNG SỐ LIỆU . x TỔNG QUAN . 1 Chương 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT PHỔ PHÂN TỬ HAI NGUYÊN TỬ. 8 . Phân loại trạng thái điện tử . 8 . Các mômen góc và sự phân loại .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN