Luận án Tiến sĩ Vật lý: Nghiên cứu sự thay đổi vận tốc nhóm của ánh sáng đa tần số khi có mặt phi tuyến Kerr và hiệu ứng Doppler

Luận án đã đề xuất mô hình nghiên cứu khả năng điều khiển vận tốc nhóm ánh sáng đa tần số trong môi trường EIT khí nguyên tử khi có mặt phi tuyến Kerr và mở rộng Doppler. Áp dụng mô hình giải tích cho hệ nguyên tử 85Rb cho thấy sự liên kết đồng thời các mức siêu tinh tế cạnh nhau ( | 3ñ,

TỪ KHÓA LIÊN QUAN