Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2019-2020 có đáp án - Trường Tiểu học số 2 Hoài Tân

Luyện tập với Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2019-2020 có đáp án - Trường Tiểu học số 2 Hoài Tân giúp các bạn hệ thống kiến thức đã học, làm quen với cấu trúc đề thi học kì 2, đồng thời rèn luyện kỹ năng giải đề giúp bạn tự tin đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo. | PHÒNG GD ĐT HOÀI NHƠN TRƯỜNG TIỂU SỐ 2 HOÀI TÂN THIẾT LẬP MA TRẬN MÔN TOÁN LỚP 2D NĂM HỌC 2019 2020 TT Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 TN TL TN TL TN TL TN TL 1 Số câu 2 2 1 2 Số học Câu số 1 5 2 6 7 8 10 Số điểm 1 2 1 2 2 Đại Số câu 1 1 lượng và Câu số 3 12 đo đại Số điểm 0 5 1 lượng 3 Yếu tố Số câu 1 1 1 hình học Câu số 4 9 11 Số điểm 0 5 1 1 Tổng số câu 3 4 3 2 Tổng số điểm 1 5 3 5 3 2 Trường Tiểu học số 2 Hoài Tân KIỂM TRA HỌC KÌ II Họ và tên . NĂM HỌC 2019 2020 Lớp 2D Môn Toán Thời gian 40 phút không kể thời gian phát đề Điểm Lời phê của giáo viên Bài 1 0 5 đ Tính nhẩm 4 x 2 3 x 5 . 20 4 30 5 . Bài 2 1đ Nối theo mẫu 261 200 60 1 307 100 90 4 423 300 7 194 400 20 3 560 500 60 100 40 9 Bài 3 0 5 đ Số 5m . cm 4m 5dm . dm Bài 4 0 5 đ Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng A Chu hình tam giác ABC là A. 13cm B. 14cm 4cm 6cm C. 15cm D. 16cm B 5cm C Bài 5 0 5 đ Viết số thích hợp vào chỗ chấm 2 4 6 8 . . . . 18. Bài 6 1 đ Tính 216 602 347 862 320 35 37 320 . . . . Bài 7 1 đ Tìm x a x 230 569 b x 4 5 . . . . Bài 8 1 đ Học sinh lớp 2D xếp thành 8 hàng mỗi hàng 3 học sinh. Hỏi lớp 2D có bao nhiêu học sinh Bài giải . . . . Bài 9 1 đ Tính chu vi hình tứ giác có độ dài mỗi cạnh là 5cm. Bài giải . . . . . Bài 10 1 đ Tính hiệu biết số bị trừ là số lớn nhất có ba chữ số và số trừ là 99 Bài giải . . . . . Bài 11 1 đ Tính độ dài đường gấp khúc ABCD theo hình vẽ B 2dm 30cm 34cm A C D Bài giải . . . . . Bài 12 1 đ Điền dấu gt 4 C 0 5đ 5 2 4 6 8 10 12 14 16 18. Đúng 1 số 0 điểm 0 5đ Đúng 2 3 số 0 25 điểm Đúng 4 số 0 5 điểm 6 536 Đúng 1 phép tính 0 25 điểm 1đ 637 Đúng 2 phép tính 0 5 điểm 310 Đúng 3 phép tính 0 75 điểm 542 Đúng 4 phép tính 1 điểm 7 X 339 Đúng 1 phép tính 0 5 điểm 1đ X 20 Đúng 2 phép tính 1 điểm 8 Lớp 2D có số học sinh là Viết đúng câu lời giải 1đ 3 x 8 24 học sinh Viết và làm đúng phép tính được 0 5 điểm ĐS 24 học sinh Viết đúng đáp số được 9 Chu vi tứ giác là Viết đúng câu lời giải 1đ 5 x 4 20 cm Viết và làm đúng phép tính được 0 5 điểm

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.