Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2019-2020 - Trường Tiểu học số 2 Sen Thủy

Với Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2019-2020 - Trường Tiểu học số 2 Sen Thủy được chia sẻ dưới đây, các bạn học sinh được ôn tập, củng cố lại kiến thức đã học, rèn luyện và nâng cao kỹ năng giải bài tập để chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt được kết quả mong muốn. Mời các bạn tham khảo đề thi! | MA TRẬN ĐỀ MÔN TOÁN LỚP 2 Năm học 2019 2020 Mạch Số Mức Mức Mức Mức Tổng kiến câu 1 2 3 4 thức số kĩ điểm TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL năng học và phép Số 1 1 2 1 3 4 tính câu 2 Cộng trừ không nhớ có nhớ trong phạm vi 1000 nhân chia trong phạm vi các bảng tính đã Số 2 1 1 2 1 3 4 học. tìm x bài điểm toán có lời biết số lớn nhất số bé nhất trong dãy số lượng và đo Số 1 1 đại lượng m km câu mm l kg ngày giờ Số 1 1 phút. điểm tố hình học. Số Hình tam giác chu câu 1 1 2 vi hình tam giác hình tứ giác chu vi hình tứ giác độ dài Số điểm đường gấp khúc 1 1 2 Số câu 2 3 1 1 2 1 6 4 Tổng Số điểm 2 3 1 1 2 1 6 4 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2019 2020 TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 Môn Toán Lớp 2 SEN THỦY Thời gian 40 phút Không kể thời gian phát đề Họ và tên . Lớp . Điểm Bằng chữ . . ĐỀ A Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng Câu 1 M1 1đ Kết quả của phép tính 586 253 a. 323 b. 333 c. 339 d. 286 Câu 2 M2 1đ Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng a Trong rỗ có 35 quả cam 1 số cam trong rỗ là 5 A. 5 quả B. 7 quả C. 6 quả D. 8 quả b Bề dày của quyển sách khoảng 5 . Tên đơn vị cần điền vào chỗ chấm là A. cm B. mm C. dm D. m Câu 3 M1 1đ Số gồm 9 trăm 3 chục 0 đơn vị là A. 309 B. 12 C. 930 D. 903 Câu 4 M2 1đ Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn 876 900 901 66. . Câu 5 M3 1đ a Hình bên có . hình tam giác 0 5đ b Hình bên có . hình tứ giác 0 5đ Câu 6 M2 1đ a 1 m . cm. Số thích hợp điền vào chỗ trống là A . 10 cm B. 100 cm C. 1000 cm D . 1 cm b Chu vi của một hình tứ giác có độ dài 4 cạnh 2cm 3cm 4cm 5cm là A. 14 B. 15dm C. 15cm D. 14cm Câu 7 M2 1đ Đặt tính rồi tính 416 31 100 58 235 523 80 54 . . . . . . . . Câu 8 M3 1đ Tìm y y x 4 534 502 y 5 3 . . . Câu 9 M3 1đ Một bác thợ may dùng 16 m vải để may 4 bộ quần áo giống nhau. Hỏi để may một bộ quần áo như thế cần bao nhiêu mét vải Bài giải . . . . . . Câu 10 M4 1đ Tìm một số biết số đó là hiệu của số lớn nhất có ba chữ số khác nhau với số nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau. KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
174    406    1    25-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.