Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2019-2020 có đáp án - Trường Tiểu học Kim Đồng

Nhằm giúp các bạn học sinh có cơ hội đánh giá lại lực học của bản thân cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề của giáo viên. Mời các bạn và quý thầy cô cùng tham khảo Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2019-2020 có đáp án - Trường Tiểu học Kim Đồng. Chúc các em thi tốt. | Trường TH Kim Đồng BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II Họ và tên Năm học 2019-2020 Lớp . Môn Toán Lớp 2 Thời gian 40 phút Điểm Lời nhận xét của giáo viên Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất từ câu 1 đến câu 6 Câu 1 Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 1m cm A. 10 B. 20 C. 1000 Câu 2 Số liền trước của số bé nhất có 3 chữ số là A. 1000 B. 99 C. 100 D. 101 Câu 3 Kết quả của phép tính 21giờ 9 giờ là A. 14 giờ B. 11 giờ C. 12 giờ D. 13 giờ Câu 4 Hiệu của hai số là 19. Số bị trừ là 48. Số trừ là A. 29 B. 25 C. 27 D. 28 Câu 5 Cho hình tứ giác có độ dài các cạnh là 3dm 4dm 5dm và 6dm .Chu vi hình tứ giác đó là B. 15dm C. 18dm D. 20dm Câu 6 Một hình tam giác có độ dài các cạnh như hình vẽ .Chu vi hình tam giác đó là A A. 70cm B. 90cm 20cm 30 cm C. 60cm B C D. 50 cm 40cm Câu 7 Đặt tính rồi tính a 257 321 b 395 23 Câu 8 a Tính 4 x 7 16 . . . . . b Tìm x 32 x 18 . Câu 9 Băng giấy màu xanh dài 75 cm băng giấy màu đỏ ngắn hơn băng giấy màu xanh 17 cm. Hỏi băng giấy màu đỏ dài bao nhiêu xăng ti- mét . Câu 10 An có 24 cái kẹo An chia đều cho mỗi người trong nhà. Nhà An gồm có bố mẹ chị và An. Hỏi mỗi người được mấy cái kẹo . . PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO TP TRÀ VINH TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG Kiểm tra định kì cuối năm học 2019-2020 Đáp án môn Toán Lớp 2 Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án D B C A C B Điểm 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 Câu 7 2đ - Tính đúng mỗi phép tính đạt 1 điểm. Nếu đặt tính không thẳng hàng thẳng cột không cho điểm. Câu 8 2đ Học sinh thực hiện đúng mỗi câu đạt 1 đ a 4 x 7 16 28 16 0 5đ 44 0 5đ b 32 x 18 x 32 -18 0 5đ x 14 0 5đ Câu 9 2đ Bài giải Băng giấy màu đỏ dài là 0 5 75 17 58 cm 1 Đáp số 58 cm 0 5 Lưu ý Nếu học sinh thiếu hoặc sai đơn vị đi kèm trừ 0 25 Câu 10 1đ Nhà An có bố mẹ chị và An . Vậy nhà An có tất cả 4 người đ Số cái kẹo mỗi người được là đ 24 4 6 cái kẹo đ Đáp số 6 cái kẹo đ Lưu ý Nếu học sinh thiếu hoặc sai đơn vị đi kèm trừ 0 25 Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Toán cuối học kì II - lớp 2 TT Chủ đề Mức 1 .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    90    2    25-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.