Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2019-2020 - Trường Tiểu học Hiệp Hòa

Mời các bạn cùng tham khảo Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2019-2020 - Trường Tiểu học Hiệp Hòa. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho giáo viên và học sinh trong quá trình giảng dạy và học tập môn Toán lớp 1. Mời các em cùng tham khảo đề thi. | Trường Tiểu học Hiệp Hòa ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II Họ và tên . MÔN TOÁN KHỐI 1 Lớp 1 2 Năm học 2019 2020 Thời gian 40 phút Điểm Lời phê của giáo viên Giám thị 1 Giám thị 2 . Câu 1 Viết theo mẫu a sáu mươi hai 62 năm mươi . chín mươi lăm . b 29 hai mươi chín 44 78 Câu 2 Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng a Kết quả của phép cộng 30 10 là A. 30 B. 40 C. 50 b Kết quả của phép trừ 70 40 là A. 30 B. 40 C. 70 Câu 3 Tính 40cm 20cm 10cm 90cm 5cm 4cm Câu 4 Đặt tính rồi tính 48 20 55 23 Câu 5 Số 24 34 37 30 Câu 6 Viết các số 45 37 55 28 a. Theo thứ tự từ bé đến lớn . b. Theo thứ tự từ lớn đến bé . Câu 7 2 37 . 37 2 34 . 30 5 80 7 . 86 14 5 . 14 5 Câu 8 Điền số và dấu thích hợp để được phép tính đúng a 35 b 35 Câu 9 Giải bài toán theo tóm tắt sau Có 42 con vịt Bài giải Mua thêm 5 con vịt . Có tất cả con vịt . . Câu 10 Trong phòng có 75 cái ghế người ta mang ra khỏi phòng 15 cái. Hỏi trong phòng còn bao nhiêu cái ghế Bài giải

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG