Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2019-2020 - Trường Tiểu học Vân Hội

Tham khảo Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2019-2020 - Trường Tiểu học Vân Hội dành cho các bạn học sinh lớp 1 và quý thầy cô tham khảo, để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi. Hi vọng sẽ giúp các bạn đạt kết quả tốt trong kì thi. | PHÒNG GD ĐT TAM DƯƠNG BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ II TRƯỜNG TIỂU HỌC VÂN HỘI NĂM HỌC 2019 2020 MÔN Toán LỚP 1 Thời gian làm bài 40 phút HỌ VÀ TÊN HỌC SINH .LỚP . I. TRẮC NGHIỆM 3 điểm Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng trong các câu sau Bài 1 Số gồm 6 chục 5 đơn vị là A. 60 B. 56 C. 65 D. 66 Bài 2 Số liền trước của 69 là A. 70 B. 68 C. 69 D. 64 Bài 3 An vào học từ 7 giờ đến 10 giờ thì nghỉ . An học trong số giờ là A. 2 B. 3 C. 4 D. 1 Bài 4 Trong cac sô 33 34 54 45 sô l ́ ́ ́ ơn nhât la sô ́ ́ ̀ ́ A. 54 B. 34 C. 33 D. 45 Bài 5 Sô l ́ ớn nhât co môt ch ́ ́ ̣ ữ sô la sô ́ ̀ ́ A. 3 B. 8 C. 7 D. 9 Bài 6 Môt tuân lê co mây ngay ̣ ̀ ̃ ́ ́ ̀ A. 10 B. 9 C. 7 D. 8 II. TỰ LUẬN 7 điểm Bài 1 1 điểm Đăt tinh rôi tinh ̣ ́ ̀ ́ 23 34 7 31 67 40 19 8 Bài 2 2 điểm Tính 37 10 7 . 43cm 4cm 7cm . 34 4 20 . 27cm 6cm 2cm . Bài 3 1 điểm Điền dâu gt

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG