Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2019-2020 - Trường Tiểu học Võ Trường Toản

Nhằm đánh giá lại thực lực học tập của các em học sinh trước khi tham dự kì thi. Mời các em học sinh và giáo viên cùng tham khảo Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2019-2020 - Trường Tiểu học Võ Trường Toản dưới đây để tích lũy kinh nghiệm làm bài trước kì thi. Chúc các em thi tốt! | BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM TRƯỜNG TIỂU HỌC NĂM HỌC 2019 2020 VÕ TRƯỜNG TOẢN MÔN TOÁN LỚP 1 Thời gian làm bài 40 phút PHẦN I .TRẮC NGHIỆM. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1 các số 72 69 85 47 số nào bé nhất A. 72 b Số quot Ba mươi sáu quot viết là A. 306 Câu 2 a. Số liền sau của 78 là A. 68 thích hợp điền vào ô trống 96 62 là A. 33 Câu 3 a. Phép cộng 30 20 có kết quả bằng A. 10 tính 70 50 20 . . có kết quả bằng . A. 50 Câu 4 tuần lễ có mấy ngày A. 7 ngày ngày ngày ngày 94 gồm A. 9 chục và 4 chục và 4 đơn vị chục và 9 đơn vị và 4 PHẦN II .TỰ LUẬN . Bài 1 Đọc số 75 . 44 . 53 . 70 . 69 . 100 . Bài 2 Viết các số sau Bẩy mươi tư . . Một trăm . Năm mươi lăm . Chín mươi . Bài 3 Cho các số 99 22 62 49 67 a . Xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé . b. Xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn . Bài 4 Số 14 40 5 . 89 34 64 cm 5 cm 20 cm . 61 7 80 30 22 . 5 67 Bài 5 Lớp 1B có 36 bạn học sinh . Lớp 1C có 4 chục học sinh . Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh Bài 6 Số . Đồng hồ chỉ mấy giờ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG