Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2019-2020 có đáp án - Trường Tiểu học Hoa Nam

Với mong muốn giúp các bạn đạt kết quả cao trong kì thi học kì 2 sắp tới, đã sưu tầm và chọn lọc gửi đến các bạn Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2019-2020 có đáp án - Trường Tiểu học Hoa Nam, hi vọng đây sẽ là tư liệu ôn tập hiệu quả giúp các em đạt kết quả cao trong kì thi. Mời các bạn cùng tham khảo! | PHÒNG GD ĐT ĐÔNG HƯNG BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ II TRƯỜNG TIỂU HỌC HOA NAM NĂM HỌC 2019 2020 MÔN Toán LỚP 1 Thời gian làm bài 40 phút HỌ VÀ TÊN HỌC SINH .LỚP . I. TRẮC NGHIỆM 3 điểm Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng trong các câu sau Bài 1 Số gồm 6 chục 5 đơn vị là A. 60 B. 56 C. 65 D. 66 Bài 2 Số liền trước của 70 là A. 71 B. 88 C. 69 D. 64 Bài 3 An vào học từ 7 giờ đến 10 giờ thì nghỉ . An học trong số giờ là A. 2 B. 3 C. 4 D. 1 Bài 4 Trong cac sô 33 34 54 45 sô l ́ ́ ́ ơn nhât la sô ́ ́ ̀ ́ A. 54 B. 34 C. 33 D. 45 Bài 5 Sô l ́ ớn nhât co môt ch ́ ́ ̣ ữ sô la sô ́ ̀ ́ A. 3 B. 8 C. 7 D. 9 Bài 6 Môt tuân lê co mây ngay ̣ ̀ ̃ ́ ́ ̀ A. 10 B. 9 C. 7 D. 8 II. TỰ LUẬN 7 điểm Bài 1 2 điểm Đăt tinh rôi tinh ̣ ́ ̀ ́ 23 34 7 31 67 40 19 8 Bài 2 2 5 điểm a. Tính 37 10 7 . 43cm 4cm 7cm 7cm 6cm 2cm . b. Điền dâu gt ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM CHẤM MÔN Toán 1 I. TRẮC NGHIỆM 3 điểm Mỗi câu khoanh vào phương án đúng cho 0 5 điểm Bài Bài 1 Bài 2 Bài 3 Bài 4 Bài 5 Bài 6 Đáp án đúng C. 69 B. 3 II. TỰ LUẬN 7 điểm Bài Đáp án Thang điểm Bài 1 2đ ̣ ́ Đăt tinh rôi tinh Đ ̀ ́ ặt 0 25 tính 0 25 a 23 0 5 34 57 b 7 0 5 31 38 c 67 0 5 40 27 d 19 0 5 8 11 Bài 2. a. 1 5đ Tinh m ́ ỗi ý đúng 0 5đ Tổng 2 5đ b. 1đ Mỗi vị trí điền đúng 0 25đ Bài 3 1 5đ ̀ ̉ Bai giai. ̀ ́ ́ ̉ ́ Nha An co tât ca sô con ga la ̀ ̀ 0 25 20 10 30 con ga ̀ 1 Đap sô 30 con ga. ́ ́ ̀ 0 25 Bài 4 1 đ Hinh bên co 8 hinh tam giac 10 đo ̀ ́ ̀ ́ ạn thẳng Mỗi ý 0 5đ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
524    6    1    06-05-2021