Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2019-2020 có đáp án - Trường Tiểu học số 2 Hoài Tân

Với mong muốn giúp các em có thêm tài liệu ôn tập thật tốt trong kì thi học kì sắp tới. xin gửi đến các em Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2019-2020 có đáp án - Trường Tiểu học số 2 Hoài Tân. Vận dụng kiến thức và kỹ năng của bản thân để thử sức mình với đề thi nhé! Chúc các em đạt kết quả cao trong kì thi. | MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3A CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 2020 TT Mạch kiến thức kĩ năng Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 TỔNG TN TL TN TL TN TL TN TL Số học Các phép tính cộng Số câu 1 2 1 4 câu trừ trong phạm vi 10 000 100 000 nhân chia số có bốn Số 1 2 1 4 điểm 1 năm chữ số với cho số có một điểm chữ số . Câu số Tính giá trị của biểu thức có 2 3 6 5 chứa đến 2 phép thành phần chưa biết trong phép tính. Đại lượng và đo đại lượng Số câu 1 1 2 câu Các đơn vị đo độ dài thời 2 gian đo khối lượng diện tích Số 1 1 2 điểm . điểm Câu số 1 7 Yếu tố hình học hình chữ Số câu 2 2 nhật hình vuông. 3 Số 2 2 điểm Câu số 4 9 Giải bài toán bằng hai phép Số câu 1 1 2 câu tính. Bài toán giải bằng hai 4 phép tính liên quan đến rút về Số 1 1 2 điểm đơn vị. . điểm Câu số 8 10 Tổng số câu 1 1 1 2 2 2 1 10 câu Tổng số điểm 1 1 1 2 2 2 1 10 điểm Phòng GD và ĐT Hoài Nhơn ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II Trường Tiểu học số 2 Hoài Tân NĂM HỌC 2019 2020 Lớp 3A Môn Toán Họ và tên . Thời gian 40 phút không kể phát đề ĐIỂM NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN . . . . . Câu 1 1 điểm Thứ hai tuần này là ngày 15. Vậy thứ tư tuần sau là ngày mấy Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng A. Ngày 22 B. Ngày 24 C. Ngày 23 D. Ngày 25 Câu 2 1 điểm Điền vào chỗ trống Viết số Đọc số 36209 Tám mươi mốt nghìn ba trăm năm mươi bảy Câu 3 1 điểm Đặt tính rồi tính 2518 1307 7294 536 416 x 3 10715 5 . . . . . . Câu 4 1 điểm Một hình vuông có chu vi là 28 cm. Diện tích của hình vuông đó là Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng A. 35 cm C. 21 cm2 B. 49 cm2 D. 49 cm Câu 5 1 điểm Viết các số 67 952 58 715 20 934 67 871 theo thứ tự từ bé đến lớn là . Câu 6 1 điểm Tìm y a y 2765 1327 b y x 4 1268 . . . Câu 7 1 điểm Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng a Điền số thích hợp vào chỗ chấm 9m5cm . cm là A. 95cm B. 95 C. 905 D. 905cm b Thùng nhỏ có 45 lít dầu số lít dầu ở thùng lớn gấp 3 lần số lít dầu ở thùng nhỏ. Vậy số lít dầu ở thùng lớn là A. 45 lít B. 135 lít C. 48 lít D. 180 lít Câu 8 1 điểm Có 9 học sinh được thưởng 63 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG