Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Văn học: Thi pháp thơ Nguyễn Duy

Luận án chỉ ra những đặc sắc trong thi pháp thơ Nguyễn Duy trên các phương diện: Quan niệm về nghệ thuật; cách thức tổ chức hình tượng nghệ thuật; cách tổ chức thể thơ, giọng điệu, ngôn ngữ thơ Nguyễn Duy; từ đó khẳng định những đóng góp độc đáo của tác giả cho thơ ca Việt Nam hiện đại. | UBND TỈNH THANH HÓA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC NGUYỄN THỊ HOÀNG HƯƠNG THI PHÁP THƠ NGUYỄN DUY Chuyên ngành Văn học Việt Nam Mã số TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HỌC THANH HÓA - 2021 Công trình được hoàn thành tại Trường Đại học Hồng Đức Người hướng dẫn khoa học PGS. TS. Ngô Văn Giá TS. Nguyễn Văn Đông Phản biện 1 . Trần Văn Toàn - Đại học Sư phạm Hà Nội Phản biện 2 . Đinh Trí Dũng - Đại học Vinh Phản biện 3 . Hồ Thế Hà - Đại học Khoa học Đại học Huế Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp trường họp tại Trường Đại học Hồng Đức 565 Quang Trung 3 Đông Vệ Thanh Hóa. Vào hồi giờ ngày tháng năm 2021 Có thể tìm hiểu luận án tại - Thư viện Quốc Gia Việt Nam - Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Hồng Đức. MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài . Nguyễn Duy bắt đầu xuất hiện trong nền thơ Việt Nam từ thời kì kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thơ ông mang một vẻ đẹp riêng đậm tính dân tộc - hiện đại vừa giản dị gần gũi vừa có sự đặc sắc mới lạ trong nội dung lẫn hình thức biểu hiện. Chính vì thế thơ Nguyễn Duy luôn để lại những dấu ấn sâu đậm khó phai trong lòng độc giả. Nguyễn Duy làm thơ xuất phát từ nhu cầu tự biểu hiện và ý thức trách nhiệm của cá nhân trước hiện thực cuộc sống. Thơ ông gây được sự chú ý với người đọc bởi nội dung trữ tình trong thơ đã tác động mạnh mẽ tới sâu thẳm tâm hồn của họ. Nhà thơ đã đưa độc giả tới cái lẽ ở đời sâu nặng tình quê. Nhắc tới Nguyễn Duy thường độc giả nghĩ đến thơ lục bát đến cái giản dị mộc mạc đời thường trong tâm hồn dân tộc. Đó là một hồn thơ với nhiều sáng tạo mới mẻ. Tuy nhiên bên cạnh một Nguyễn Duy lục bát trữ tình cổ truyền và những sáng tạo đặc sắc người đọc còn thấy ở ông một hồn thơ mới mẻ sâu sắc triết lí chiêm nghiệm. Trong sự phát triển của thơ ca Việt Nam hiện đại thơ Nguyễn Duy được tìm hiểu nghiên cứu trên nhiều phương diện khác nhau. Tuy vậy còn nhiều khía cạnh chưa được khai thác một cách triệt để sâu sắc. Là một hiện tượng độc đáo của thơ ca .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG