Khóa luận tốt nghiệp Kỹ sư kỹ thuật hạt nhân: Chương trình mô phỏng Monte Carlo OpenMC

Đề tài này mang lại một cái nhìn tổng quát về OpenMC, một chương trình mô phỏng vận chuyển hạt mã nguồn mở ứng dụng phương pháp Monte Carlo, đang được phát triển bởi viện công nghệ Massachusetts. OpenMC không chỉ là một phần mềm mô phỏng với các câu lệnh nhàm chán mà nó là cả nghệ thuật thiết kế và phân tích lò phản ứng. OpenMC là sự kết hợp giữa ngôn ngữ lập trình hiện đại với cú pháp trực quan dễ tiếp cận và hiệu năng xử lý cao cùng khả năng mô phỏng mềm dẻo các mô hình phức tạp của các bài toán lớn. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT KHOA KỸ THUẬT HẠT NHÂN NGUYỄN THÀNH TRƯỜNG 1210245 CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG MONTE CARLO OPENMC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ HẠT NHÂN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THS. NGUYỄN DANH HƯNG KHÓA 2012-2017 1i NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đà lạt . Giáo viên hướng dẫn Ký tên và ghi rõ họ tên 2ii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN . . . . . . . . . . . . . . . . . Khóa luận đáp ứng yêu cầu của khóa luận kỹ sư hạt nhân. Đà lạt . Giáo viên phản biện Ký tên và ghi rõ họ tên 3 iii LỜI CẢM ƠN Được sự phân công của Khoa Kỹ thuật Hạt nhân Trường Đại học Đà Lạt và sự đồng ý của Thầy giáo hướng dẫn ThS. Nguyễn Danh Hưng tôi đã thực hiện đề tài Chương trình mô phỏng Monte Carlo OpenMC . Để hoàn thành khóa luận này. Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo đã tận tình hướng dẫn giảng dạy trong suốt quá trình học tập nghiên cứu và rèn luyện ở Trường Đại học Đà Lạt. Xin chân thành cảm ơn Thầy giáo hướng dẫn ThS. Nguyễn Danh Hưng đã tận tình chu đáo hướng dẫn tôi thực hiện khóa luận này. Mặc dù có nhiều cố gắng để thực hiện đề tài một cách hoàn chỉnh nhất. Song do buổi đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học tiếp cận thực tế cũng như hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm nên không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định mà bản thân chưa thấy được. Tôi rất mong được sự góp ý của quý Thầy Cô giáo để khóa luận được hoàn chỉnh hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn Đà Lạt ngày 1 tháng 12 năm 2016 4 iv MỤC LỤC LỜI NÓI Chương 1 - TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH OPENMC CHƯƠNG TRÌNH MONTE CARLO MÃ NGUỒN CÀI ĐẶT OPENMC TRÊN HỆ ĐIỀU HÀNH Chương 2 - CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ LÝ LÝ THUYẾT MONTE Cơ sở của phương pháp Mone Phương pháp tạo số ngẫu LÝ THUYẾT VẬT Dữ liệu tiết diện phản Thuật toán tìm kiếm tiết diện phản Các quá trình vật NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰNG MÔ Phương pháp kết

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG