Đề cương ôn tập học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 năm 2019-2020 - Trường THCS Thanh Quan

Cùng ôn tập với Đề cương ôn tập học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 năm 2019-2020 - Trường THCS Thanh Quan được chia sẻ dưới đây, các câu hỏi được biên soạn theo trọng tâm kiến thức từng chương, bài sẽ giúp bạn dễ dàng ôn tập cũng như củng cố vững chắc kiến thức môn học. Chúc các bạn ôn tập thật tốt để làm bài kiểm tra học kì đạt điểm cao. | TRƯỜNG THCS THANH QUAN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 8 HỌC KÌ II Bài 26. Phong trào kháng chiến Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX Cuộc phản công của phái chủ chiến tại kinh thành Huế vua Hàm Nghi ra Chiếu Cần vương Phong trào Cần vương bùng nổ và lan rộng. Những cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần vương. Cuộc khởi nghĩa Hương Khê. Bài 27. Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX Khởi nghĩa Yên Thế. Bài 29. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp 1897 1914 . Bài 30. Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918 Phong trào yêu nước trong thời kì chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 1918 Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG