Những vấn đền trong công tác quản trị nhân lực: Phần 1

"Ebook Quản trị nguồn nhân lực (Tái bản lần thứ 8 có sửa chữa và bổ sung): Phần 1" trang bị cho người học kiến thức tổng quan về quản trị nguồn nhân lực; thu hút nhân lực; hoạch định nguồn nhân lực; phân tích công việc; quá trình tuyển dụng; trắc nghiệm và phỏng vấn. | Chia sẻ ebook

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    8    1    13-05-2021