Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Địa lí lớp 11 năm 2020-2021 - Trường THPT Lương Ngọc Quyến

Xin giới thiệu đến các bạn học sinh tài liệu Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Địa lí lớp 11 năm 2020-2021 - Trường THPT Lương Ngọc Quyến để ôn tập, nắm vững kiến thức đã học để chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao. Chúc các em thi tốt! | ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ I MÔN ĐỊA LÍ LỚP 11 I. TRẮC NGHIỆM 6 điểm Câu 1. Các nước phát triển có đặc điểm gì A. Đầu tư ra nước ngoài ít chỉ số HDI cao. B. Đầu tư nước ngoài nhiều chỉ số HDI cao. C. GDP bình quân đầu người cao chỉ số HDI thấp. D. GDP bình quân đầu người thấp chỉ số HDI thấp. Câu 2. Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là xuất hiện và phát triển nhanh chóng A. công nghiệp điên t ̣ ử. B. công nghiệp dệt may. C. công nghệ cao. D. công nghiệp cơ khí. Câu 3. Bốn công nghệ trụ cột của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại là A. sinh học thông tin năng lượng và biển. B. sinh học thông tin năng lượng và vật liệu. C. sinh học thông tin năng lượng và tự động. D. sinh học thông tin năng lượng và điện tử. Câu 4. Nền kinh tế tri thức được dựa trên A. tri thức và kinh nghiệm cổ truyền. B. kĩ thuật và kinh ngiệm cổ truyền. C. công cụ va kinh nghiêm c ̀ ̣ ổ truyền. D. tri thức kĩ thuật và công nghệ cao. Câu 5. Một số nước và vùng lãnh thổ đã trải qua quá trình công nghiệp hóa và đạt được trình độ nhất định về công nghiệp gọi chung là các nước A. công nghiệp mới. B. phát triển. C. công nghiệp. D. đang phát triển. Câu 6. Chưa hoàn thành quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa có cơ cấu kinh tế còn lạc hậu là nhóm nước A. đang phát triển. B. công nghiệp mới. C. công nghiệp. D. phát triển. Câu 7. Nước nào sau đây thuộc nhóm nước công nghiệp mới NICs A. Nam Phi. B. Braxin. C. Thái Lan. D. Ấn Độ. Câu 8. Ở các nước phát triển lao động chủ yếu tập trung vào ngành nào dưới đây A. Công nghiệp. B. Nông nghiệp. C. Dịch vụ. D. Lâm nghiệp. Câu 9. Các nước đang phát triển có đặc điểm nào sau đây A. Thu nhập bình quân theo đầu người cao. B. Chỉ số phát triển con người ở mức cao. C. Tuổi thọ trung bình của dân cư còn thấp. D. Tỉ trọng ngành dịch vụ rất cao trong cơ cấu GDP. Câu 10. Dựa vào tiêu chí nào sau đây để phân chia thế giới thành các nhóm nước phát triển và đang phát triển A. Trình độ phát triển kinh tế xã hôi. B. Đặc điểm tự nhiên dân .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG