Đề cương ôn tập học kì 2 môn Hóa học lớp 8 năm 2019-2020 - Trường THCS Gia Thụy

Nhằm chuẩn bị kiến thức cho kì kiểm tra học kì 2 sắp tới, mời các bạn học sinh lớp 8 cùng tải về Đề cương ôn tập học kì 2 môn Hóa học lớp 8 năm 2019-2020 - Trường THCS Gia Thụy dưới đây để tham khảo, hệ thống kiến thức Hóa học đã học. Chúc các bạn ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao! | TRƯỜNG THCS GIA THỤY NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ II TỔ HÓA SINH ĐỊA MÔN HÓA HỌC 8 NĂM HỌC 2019 2020 Ngày kiểm tra Thứ 7 20 6 2020 I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức Tính chất vật lý hoá học của nước. Thành phần hóa học của nước. Phân biệt được phản ứng thế với các loại phản ứng đã học. Nêu khái niệm dung dịch dung môi chất tan dung dịch bão hòa dung dịch chưa bão hòa nồng độ dung dịch cách tính nồng độ dung dịch C CM . Nêu khái niệm độ tan của một chất trong nước và các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan vận dụng tính độ tan của một chất cách tra bảng tính tan biết tính toán mct mdd Vdd mdm để pha chế dung dịch theo nồng độ cho trước. Vận dụng kiến thức xác định chất tan dung môi dung dịch. 2. Kĩ năng Lập PTHH. Tính toán Vận dụng các công thức chuyển đổi tính theo phương trình hóa học tính C CM tính độ tan của một chất. Sử dụng bảng tính tan pha chế dung dịch theo nồng độ cho trước. 3. Thái độ Ôn tập tự giác và làm bài nghiêm túc bảo vệ môi trường nguồn nước. 4. Phát triển năng lực Năng lực tự học. Năng lực tư duy. Năng lực tự giải quyết vấn đề. Năng lực tính toán. Năng lực vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề thực tế. II. PHẠM VI ÔN TẬP Bài 36 Nước Chương 6 Dung dịch III. CÂU HỎI ÔN TẬP A. LÝ THUYẾT 1. Nêu thành phần hóa học của nước cho biết tỉ lệ số nguyên tử tỉ lệ về khối lượng của các nguyên tố trong một phân tử nước viết công thức hóa học của nước nêu tính chất vật lý tính chất hoá học của nước. Viết các PTHH minh họa. 2. Nêu khái niệm phản ứng thế xác định phản ứng thế và các loại phản ứng đã học. 3. Nêu khái niệm dung dịch dung môi chất tan dung dịch bão hòa dung dịch chưa bão hòa nồng độ dung dịch viết công thức tính nồng độ dung dịch C C M và các công thức chuyển đổi từ C CM. 4. Nêu khái niệm độ tan của một chất trong nước và các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan vận dụng tính độ tan của một chất cách tra bảng tính tan biết tính toán mct mdd Vdd mdm để pha chế dung dịch theo nồng độ cho trước. B. BÀI TẬP 1. Số 1 Tr131 Số 2 a b c Tr132 Số 1 2 3 Tr142 Số 1 Tr145 Số 5a Tr .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG