Mẫu Bảng kiểm kê quỹ (Mẫu số: 08b-TT)

Mẫu Bảng kiểm kê quỹ (Mẫu số: 08b-TT) được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu! | Đơn vị . Mẫu số 08 b TT Bộ phận . Ban hành theo Thông tư số 200 2014 TT BTC Ngày 22 12 2014 của Bộ Tài chính BẢNG KIỂM KÊ QUỸ Dùng cho ngoại tệ vàng tiền tệ Số . Hôm nay vào .giờ .ngày .tháng .năm . Chúng tôi gồm Ông Bà .đại diện kế toán Ông Bà .đại diện thủ quỹ Ông Bà .đại diện . Cùng tiến hành kiểm kê quỹ ngoại tệ vàng bạc . kết quả như sau Đơn vị Số Đơn Tính ra Ghi chú Diễn SốTT tính lượng giá VNĐ giải Tỷ giá VNĐ A B C 1 2 3 4 D I Số dư theo sổ quỹ x x . . . . . . II Số kiểm kê thực tế x x . . . . . . . 1 Loại . . . . . . . . . 2 Loại . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . III Chênh lệch III I II x x . . . . . . . Lý do Thừa . Thiếu . Kết luận sau khi kiểm kê quỹ . Thủ quỹ Kế toán trưởng Người chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ Ký họ tên Ký họ tên Ký họ tên

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    16    2    23-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.