Giáo trình Thực vật dược - Nghề: Dược (Trình độ Cao đẳng): Phần 1

Giáo trình Thực vật dược giới thiệu một số những tính chất cơ bản chung nhất của phần lớn thực vật về hình thái bên ngoài, cấu tạo giải phẫu bên trong, nhất là tính chất khác nhau của các loại mô thực vật được phân biệt nhờ vách tế bào. Giáo trình gồm có 4 chương, phần 1 sẽ trang bị cho người học những kiến thức về tế bào và mô thực vật, các cơ quan sinh dưỡng. Mời các bạn cùng tham khảo. | 1 BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG CĐ KỸ NGHỆ II GIÁO TRÌNH THỰC VẬT DƯỢC NGHỀ DƯỢC TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG Ban hành theo quyết định số QĐ-CĐKNII ngày tháng năm của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II LƯU HÀNH NỘI BỘ 2 LỜI GIỚI THIỆU Hình thái giải phẫu học thực vật là môn khoa học cơ bản cần thiết cho sinh viên học ngành Dược cho giáo viên giảng dạy môn Thực vật và cán bộ nghiên cứu về thực vật. Trong giáo trình này chúng tôi giới thiệu một số những tính chất cơ bản chung nhất của phần lớn thực vật về hình thái bên ngoài cấu tạo giải phẫu bên trong nhất là tính chất khác nhau của các loại mô thực vật được phân biệt nhờ vách tế bào. Mục tiêu là sau khi học xong môn học này người học có khả năng - Trình bày được những kiến thức cơ bản về tế bào và mô thực vật. - Trình bày được những kiến thức cơ bản về cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản của thực vật. - Phân loại thực vật. - Ứng dụng kiến thức thực vật để học tốt môn Dược liệu. Trong quá trình biên soạn chắc chắn còn nhiều thiếu sót chưa thật làm hài lòng bạn đọc. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp để hoàn thiện hơn. 3 MỤC LỤC LỜI GIỚI THIỆU . 1 CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC THỰC VẬT DƯỢC . 5 Bài mở đầu Giới thiệu môn học . 7 1. Vai trò của thực vật . 7 2. Các phần của thực vật dược . 8 3. Câu hỏi ôn tập . 8 Chương 1 Tế bào và mô thực vật. 9 BÀI 1 TẾ BÀO THỰC VẬT. 9 1. Khái niệm . 9 2. Hình dạng và kích thước tế bào . 9 3. Cấu tạo của tế bào thực vật . 9 4. Sự phân bào . 22 BÀI 2 Mô thực vật . 25 1. Đại cương . 25 2. Các loại mô trong quá trình phát triển cơ thể thực vật. 25 Chương 2 Các cơ quan sinh dưỡng . 45 BÀI 1 Rễ cây. 45 1. Định nghĩa rễ cây . 45 2. Đặc điểm hình thái của rễ cây . 45 3. Cấu tạo giải phẫu của rễ cây . 46 4. Sự phát triển của rễ con . 50 5. Ứng dụng của rễ cây đối với ngành dược . 50 BÀI 2 Thân cây . 51 1. Định nghĩa thân cây . 51 2. Đặc điểm hình thái học của thân cây . 51 3. Cấu tạo giải phẫu thân cây . 54 4. Ứng dụng của thân cây . 58 BÀI 3 Lá cây . 59 4 1. Định nghĩa lá cây

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    364    1    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.