The journal of Nuclear science and technology - Volume 8/Number 4, 2018

"The journal of Nuclear science and technology - Volume 8/Number 4, 2018" present reactivity induced transient analysis when the occurrence of leakage in the dry irradiation channels of the Dalat Nuclear Research Reactor; burnup calculation of the OECD VVER-1000 LEU benchmark assembly using MCNP6 and SRAC2006; particle identification for neutron rich nuclei 63,65Cr from knockout reactions . |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
84    214    1    18-07-2024
1    270    1    18-07-2024
7    95    1    18-07-2024
24    98    1    18-07-2024
131    97    2    18-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.