Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Nâng cao chất lượng cho trẻ hoạt động làm quen với văn học đặc biệt là giờ kể chuyện

Để giúp trẻ có đầy đủ những đức tính phẩm chất và hoàn thiện nhân cách trở thành người có ích cho xã hội, thì bây giờ chúng ta phải trang bị cho trẻ mọt sức khỏe tốt cùng với sự giáo dục quan tâm đến trẻ để trẻ sớm thích ứng với đời sống xã hội và ở trường phổ thông, vì vậy chương trình giáo dục trẻ được tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để nắm một số biện pháp giáo dục cho trẻ! | MỤC LỤC NỘI DUNG Trang I ĐẶT VẤN ĐỀ 1 II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 2 1. Cơ sở lý luận 2 2. Thực trạng vấn đề 2 . Thuận lợi 2 . Khó khăn 3 3. Các biện pháp tiến hành 3 học tự bồi dưỡng 3 . Làm đồ dùng đồ chơi 4 . Lồng ghép tích hợp môn học khác trong quá trình cho trẻ hoạt 4 động với văn học. . Dạy trẻ ở mọi lúc mọi nơi 6 . Sử dụng các trò chơi 7 . Phối hợp với phụ huynh 8 4. Hiệu quả của SKKN 8 III. KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 8 1. Ý nghĩa của SKKN 8 2. Bài học kinh nghiệm 9 3. Ý kiến đề xuất 10 PHỤ LỤC IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO I. ĐẶT VẤN ĐỀ Trong thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa hiện nay sự nghiệp giáo dục mầm non không ngừng phát triển tạo ra cho chúng ta yêu cầu ngày càng cao giáo dục đào tạo con người và việc dạy các hoạt động ở trường mầm non khi xã hội ngày càng phát triển thì việc chăm sóc giáo dục trẻ lại trở nên quan trọng từ đó nhà nước ta đã đưa ngành giáo dục lên quốc sách hàng có bài hát đã vang lên Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai . Vì trẻ em là niềm hạnh phúc của mỗi gia đình và là chủ nhân tương lai của đất nước chính vì vậy mà giáo dục mầm non nhằm hình thành ở trẻ những năng lực chung những nền tảng nhân cách ban đầu là độ tuổi trẻ học làm người nhiều nghiên cứu cho thấy trẻ em ngày nay có sự phát triển tăng rõ rệt so với trẻ em ở thập kỷ trước cả về mặt sinh lý tâm lý và kinh nghiệm xã hội khá phong phú điều đó đòi hỏi chương trình chăm sóc giáo dục mầm non có những cải tiến phương pháp và đổi mới cần thiết thì mới đáp ứng được yêu cầu của con người trong thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước ở thế kỷ XXI. Giáo dục mầm non là nhằm tới sự phát triển toàn diện chuẩn bị cho trẻ sớm thích ứng với đời sống xã hội vì vậy chương trình giáo dục quan tâm tới trẻ học như thế nào thay vì trẻ được học cái gì Nội dung chương trình không áp đặt mà có độ mở để có thể thích ứng rộng các độ tuổi bằng mọi hình thức gây hứng thú cho trẻ ở các hoạt động toán tạo hình thể dục vui chơi và làm quen với văn học đặc biệt là giờ kể chuyện. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.