Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số kinh nghiệm trong việc giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi tại Trường Mầm non Hoa Sữa

Đối với trẻ mẫu giáo, những kỹ năng tự phục vụ có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với chính cuộc đời đứa trẻ vì đây là giai đoạn nền móng vững chắc cho một nhân cách mới. Nó như tấm lá chắn bảo vệ và giúp trẻ có thể tự biết ăn, ngủ, học hành. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để nắm một số kinh nghiệm giáo dục cho trẻ! | UBND QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG MẦM NON HOA SỮA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Một số kinh nghiệm trong việc giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi Lĩnh vực Môn Giáo dục mẫu giáo Cấp học Mầm non Họ và tên tác giả Nguyễn Thị Minh Thu Chức vụ Giáo viên ĐT 0979563383 Đơn vị công tác Trường Mầm non Hoa Sữa Quận Long Biên Hà Nội Long Biên tháng 4 năm 2019 MỤC LỤC NỘI DUNG Trang I . ĐẶT VẤN ĐỀ 1 II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 2 1. Những nội dung lý luận có liên quan trực tiếp đến vấn đề 2 nghiên cứu tổng kết kinh nghiệm . Cơ sở lý luận 2 . Cơ sở thực tiễn 3 2. Thực trạng vấn đề 3 lợi 3 . Khó khăn 3 3. Các biện pháp đã tiến hành 4 . Lập kế hoạch giáo dục kĩ năng TPV cho trẻ MG 4 5 tuổi 4 4 . Xây dựng môi trường trong lớp học . Tăng cường cho trẻ rèn luyện kỹ năng tự phục vụ thông qua 5 hoạt động vui chơi . Tạo cơ hội cho trẻ được thực hành trải nghiệm kỹ năng TPV ở 6 mọi lúc mọi nơi . Tuyên truyền phối hợp với các bậc phụ huynh 7 4. Hiệu quả của SKKN 8 III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 9 1. Ý nghĩa của SKKN 9 2. Bài học kinh nghiệm 9 3. Ý kiến đề xuất 10 PHỤ LỤC IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO I . ĐẶT VẤN ĐỀ Trẻ được lớn lên phát triển toàn diện là nhờ một phần vào sự chăm sóc của gia đình và nhà trường. Việc bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ hiện nay đang là trách nhiệm của mỗi gia đình nhà trường và của toàn xã hội. Vậy phải làm như thế nào để có được những công dân có ích cho xã hội đó là nhiệm vụ của mỗi chúng ta bồi dưỡng và phát triển trẻ em thành những con người toàn diện. Giáo dục mầm non là mắt xích đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân. Nó đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất trí tuệ tình cảm thẩm mỹ . của trẻ chuẩn bị cho trẻ bước vào học phổ thông. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã dặn dạy như thế. Và điều đầu tiên chúng ta dạy đứa trẻ không phải là thuộc nhiều bài hát bài thơ mà là cách thực hiện các công việc phục vụ chính bản thân chúng. Ngày nay trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế đứng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.