Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác văn thư trong trường học

Mục đích của đề tài nhằm giúp nhân viên văn thư tháo gỡ những khó khăn vướng nêu trên, mặt khác còn giúp cho tất cả nhân viên văn phòng nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác văn thư lưu trữ trong hoạt động của nhà trường. | MỤC LỤC I. ĐẶT VẤN ĐỀ II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1. Cơ sở lý luận 2. Cơ sở thực tiễn thực trạng vấn đề 3. Các biện pháp tiến hành Biện pháp1 Công tác vận động tuyên truyền Biện pháp 2 Giải quyết chi tiết cụ thể từng công việc trong công tác Văn thư Lưu trữ trong trường học Tổ chức quản lý công văn đến Tổ chức giải quyết công văn đi. Công tác bảo quản tốt hồ sơ và lưu trữ văn bản trong trường học. Quản lý hồ sơ học sinh sổ đăng bộ hồ sơ chuyển đi đến. Hồ sơ cán bộ công chức viên chức. Quản lý sử dụng con dấu. III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC IV. KẾT LUẬN KHUYẾN NGHỊ V. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 21 I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Tầm quan trọng của vấn đề được nghiên cứu Trong công cuộc đổi mới của đất nước các ngành các lĩnh vực hoạt động có những đóng góp nhất định và luôn có sự cải tiến để vươn tới sự hoàn thiện. Hoà vào xu thế đó những năm gần đây nghiệp vụ công tác Văn thư có những bước phát triển phong phú và đa dạng đáp ứng yêu cầu của nền cải cách hành chính. Công tác Văn thư là hoạt động bảo đảm thông tin bằng văn bản phục vụ cho lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra quản lí điều hành công việc của các cơ quan Đảng các cơ quan Nhà nước các tổ chức kinh tế tổ chức chính trị xã hội đảm bảo cung cấp kịp thời chính xác. Đồng thời công tác Văn thư được xác định là một mặt hoạt động của bộ máy quản lý nói chung và chiếm một phần lớn nội dung hoạt động của văn phòng ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động quản lý của một cơ quan là một mắt xích quan trọng trong guồng máy hoạt động lãnh đạo chỉ đạo quản lý điều hành. Hiệu quả hoạt động quản lý của cơ quan tổ chức cao hay thấp phụ thuộc vào một phần của công tác này có được làm tốt hay không 2. Những thực trạng liên quan đến vấn đề Vì đây là một công tác vừa mang tính nghiệp vụ kỹ thuật và liên quan nhiều cán bộ công chức viên chức. Làm tốt công tác Văn thư sẽ góp phần giải quyết công việc cơ quan đơn vị được nhanh chóng chính xác năng xuất chất lượng đúng chế độ giữ bí mật của Đảng và Nhà nước hạn chế được bệnh quan liêu giấy tờ và việc lợi dụng văn bản Nhà nước để .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    19    1    17-01-2022
168    23    1    17-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.