Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Thông qua hoạt động âm nhạc, giúp trẻ phát triển cảm xúc tại lớp 25–36 tháng tuổi, Trường mầm non 8/3 Nha Trang

Mục tiêu nghiên cứu đề tài là xây dựng kế hoạch tổ chức giáo dục hoạt động âm nhạc phù hợp với trẻ 25-36 tháng tuổi và khả năng phát triển cảm xúc của trẻ, sưu tầm và sáng tạo, thay đổi hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục âm nhạc, giúp trẻ phát huy tính tích cực, tự tin, mạnh dạn hơn. Bên cạnh đó giúp trẻ hứng thú hơn trong các hoạt động âm nhạc. | MỤC LỤC Trang A. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Sự cần thiết của đề tài. 1 4 2. Mục tiêu nghiên cứu. 4 5 B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1. Thực trạng của vấn đề cần giải quyết 5 6 2. Nội dung nghiên cứu giải pháp thay thế 6 18 3. Đánh giá đề tài 18 19 4. Tổ chức thu thập minh chứng 19 20 C. KẾT LUẬN KHUYẾN NGHỊ 20 21 TÀI LIỆU THAM KHẢO 22 Phụ lục 1 23 Phụ lục 2 24 Phụ lục 3 Bài tập khảo sát 25 29 Phụ lục 4 Thư viện âm nhạc 30 36 Hình ảnh minh họa 37 40 1 I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Sự cần thiết của đề tài Âm nhạc là một môn nghệ thuật phối hợp âm thanh theo những quy luật nhất định nó gắn bó mật thiết với đời sống xã hội. Loài người sử dụng nó như một phương tiện để làm cho đời sống tinh thần thêm phong phú góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống. Âm nhạc được bắt nguồn từ những âm thanh trong cuộc sống nó phản ánh những tình cảm của con người những tư tưởng trí tuệ của con người và có tác động mạnh mẽ đến cảm xúc của bao người khác. Nó làm rung động những tình cảm lắng đọng trong tâm hồn chắp cánh cho sức tưởng tượng bay bổng. Nghệ thuật âm nhạc rất phổ biến nó giúp mọi người nhận thức và yêu cuộc sống hơn đem lại cho con người những cảm xúc về thẩm mĩ. Âm nhạc có tính gắn bó chặt chẽ và logic diễn ra trong khoảng thời gian nhất định để thể hiện những tư tưởng tình cảm của con người. Vì vậy khi nhắc đến hai từ âm nhạc có lẽ mọi người không thể nào diễn tả được âm nhạc mang một nét gì đó của văn thơ của những cảm xúc sâu lắng trầm bổng đồng điệu hoặc dịu xoa. Nhà soạn nhạc Nguyễn Thanh Hải viết. Âm nhạc có rất nhiều thể loại có rất nhiều cách để lột tả những tâm trạng của bất cứ con người nào. Không ai có thể khẳng định mình luôn thấu hiểu mọi lĩnh vực cũng như mọi phong cách của âm nhạc vì ai trong số chúng ta cũng hiểu rằng . Âm nhạc quá rộng để cuộc sống của một đời người thấu hiểu hết trọn vẹn Là nhu cầu cuộc sống là món ăn tinh thần không thể thiếu được đối với đời sống con người. Âm nhạc là ngôn ngữ chung của nhân loại. Nếu cuộc sống mà thiếu âm nhạc thì chẳng khác gì thiếu ánh sáng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    11    1    27-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.