Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp dạy trẻ 5-6 tuổi những kỹ năng sống cơ bản tại trường mầm non

Mục đích nghiên cứu của đề tài là trong công tác giáo dục trẻ mầm non thì việc cho trẻ làm quen với những kỹ năng sống là không thể thiếu. Những kỹ năng đó giúp trẻ phát triển toàn diện nhất về mọi mặt, vì vậy việc giáo dục kỹ năng sống là việc làm cần thiết và quan trọng đối với trẻ đặc biệt là trẻ ở độ tuổi 5-6 tuổi. Qua đề tài nghiên cứu giúp giáo viên có những định hướng phù hợp trong công tác chăm sóc và giáo dục cho trẻ mầm non ở 5÷6 tuổi. Sau khi vận dụng đề tài sẽ góp phần đắc lực cho quá trình hình thành nhân cách cho trẻ. | Một số biện pháp dạy trẻ 5 6 tuổi những kỹ năng sống cơ bản tại trường mầm non MỤC LỤC PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 2 sáng kiến 2 2. Lý do chọn đề tài 2 3. Mục đích nghiên cứu 3 4 Đối tượng nghiên cứu 5. Đối tượng khảo sát thực nghiệm 3 pháp nghiên cứu 3 7. Giới hạn phạm vị -Thời gian nghiên cứu 3 PHẦN II NHỮNG BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI ĐỂ GIẢI 4 QUYẾT VẤN ĐỀ 1. Cơ sở lý luận 4 2. Cơ sở thực tế 4 3. Biện pháp thực hiện 6 4. Biện pháp từng phần Dạy trẻ biết cách tự chăm sóc và bảo vệ bản thân 6 . Tạo sự tự tin cho trẻ khi tham gia hoạt động 7 . Tạo môi trường giao tiếp cho trẻ 10 . Hướng dẫn trẻ cách hợp tác với các bạn trong nhóm 11 Công tác phối kết hợp giữa nhà trường và gia đình 12 Cô giáo là tấm gương sấng 13 quả thực hiện có so sánh đối chứng 13 6. Bài học kinh nghiệm 14 PHẦN III KẾT LUẬN KHUYẾN NGHỊ 15 1. Kết luận 15 2. Khuyến nghị 15 Hình ảnh minh chứng cho các biện pháp 16-19 1 31 Một số biện pháp dạy trẻ 5 6 tuổi những kỹ năng sống cơ bản tại trường mầm non PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ ĐỀ TÀI MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY TRẺ 5-6 TUỔI NHỮNG KỸ NĂNG SỐNG CƠ BẢN TẠI TRƯỜNG MẦM NON 2. Lý do chọn đề tài Lý do về mặt lý luận Vào đầu thập kỷ 90 các tổ chức của Liên Hiệp Quốc như tổ chức Y tế thế giới Quỹ cứu trợ nhi đồng Tổ chức giáo dục văn hóa và khoa học và các nhà giáo dục thế giới đã cùng nhau tìm ra cách giáo dục để tạo cho trẻ năng lực tâm lý xã hội nhằm ứng phó với những yêu cầu và thách thức của cuộc sống hàng ngày đó là kỹ năng sống. Xã hội hiện nay đã và đang làm thay đổi cuộc sống của con người nhiều vấn đề phức tạp liên tục nảy sinh. Bên cạnh những tác động tích cực còn có những tác động tiêu cực gây nguy hại cho con người đặc biệt là trẻ em. Nếu mỗi người trong đó có trẻ em không có những kiến thức cần thiết để biết lựa chọn những giá trị sống tích cực không có những năng lực để ứng phó để vượt qua những thách thức mà hành động theo cảm tính thì rất dễ gặp trở ngại rủi ro trong cuộc sống. Do đó việc hình thành kỹ năng sống cho mọi .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.