Sáng kiến kinh nghiệm: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý lý lịch khoa học và kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên trường Cao đẳng Sư Phạm Hòa Bình

Mục tiêu của sáng kiến là xây dựng và vận hành phần mềm lý lịch khoa học của cán bộ giảng viên nhà trường một cách hiệu quả nhằm cập nhật, bổ sung và lưu trữ đầy đủ kết quả NCKH của giảng viên theo từng năm học. Vận hành menu "Nghiên cứu khoa học" trên website để công bố kết quả NCKH của giảng viên góp phân vào việc nâng cao chất lượng quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của nhà trường. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÒA BÌNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM Lê Thị Thu Hương chủ trì Bùi Văn Định Lê Thành Nam SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ LÝ LỊCH KHOA HỌC VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÒA BÌNH HÒA BÌNH 2020 2 Chương 1. TỔNG QUAN 1. Lý do chọn sáng kiến kinh nghiệm Cuộc cách mạng khoa học công nghệ tiếp tục phát triển với những bước tiến nhảy vọt trong thế kỷ 21 đưa thế giới chuyển từ kỷ nguyên công nghiệp sang kỷ nguyên thông tin và phát triển kinh tế tri thức kho tàng kiến thức của nhân loại ngày càng đa dạng và phong phú đòi hỏi chất lượng đào tạo liên tục phải nâng lên ở tầm cao mới. Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế là một xu thế khác quan vừa là quá trình hợp tác để phát triển vừa là quá trình đấu tranh để bảo vệ lợi ích quốc gia. Sự cạnh tranh trong phát triển kinh tế xã hội ở mọi cấp độ khác nhau trong mỗi quốc gia khác nhau diễn ra ngày càng quyết liệt hơn đòi hỏi phải tăng năng suất lao động đổi mới công nghệ. Vì vậy vấn đề ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ thông tin CNTT không gian mạng. vào nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục nói chung hoạt động nghiên cứu khoa học NCKH và quản lý hoạt động NCKH nói riêng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong các trường cao đẳng đại học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo phát triển năng lực sáng tạo của giảng viên giáo viên. CNTT đã ở một bước phát triển cao đó là số hóa tất cả các dữ liệu thông tin luân chuyển mạnh mẽ và kết nối lại với nhau. Mọi loại thông tin số liệu âm thanh hình ảnh có thể được đưa về dạng kỹ thuật số để bất kỳ máy tính nào cũng có thể lưu trữ xử lý và chuyển tiếp cho nhiều người. CNTT có ý nghĩa đối với từng người quản lý nhà khoa học . Không có lĩnh vực nào không có nơi nào không có mặt của CNTT. Sự ra đời của CNTT là sự tích hợp đồng thời các tiến bộ về công nghệ và tổ chức thông tin đem đến nhiều ảnh hưởng tích cực cho sự phát triển của giáo .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.