Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi ở trường mầm non

Sáng kiến kinh nghiệm mầm non được hoàn thành với một số biện pháp như sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và tăng cường huy động trẻ em 5 tuổi đến lớp, đến trường; Triển khai kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi của quận của phường tới toàn thể CBGV, nhân viên và phụ huynh học sinh trong toàn trường , phân công giao trách nhiệm cụ thể cho các thành viên trong Ban chỉ đạo nhà trường; . | Một số biện pháp thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi ở trường mầm non A. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài 1 22 Một số biện pháp thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi ở trường mầm non Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất trí tuệ tình cảm thẩm mỹ của trẻ. Trẻ được tiếp cận với giáo dục mầm non càng sớm càng thúc đẩy quá trình học tập và phát triển của các giai đoạn tiếp theo. Nhất là đến 5 tuổi là giai đoạn phát triển có tính chất quyết định để tạo nên thể lực nhân cách năng lực phát triển trí tuệ trong tương lai. Ðiều đó đòi hỏi trẻ em 5 tuổi phải được chuẩn bị một cách đầy đủ về tâm thế để thích nghi với một giai đoạn mới. Tuy nhiên cho đến nay việc thực hiện các chủ trương chính sách của Ðảng và Nhà nước về phát triển giáo dục mầm non ở nước ta vẫn còn nhiều hạn chế chưa đáp ứng được mục tiêu mong đợi. Trẻ em 5 tuổi chưa được chuẩn bị đầy đủ về kỹ năng thể lực về tâm lý sẵn sàng đi học. Ðó là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng chất lượng yếu kém của các cấp học sau. Mặt khác mạng lưới trường lớp mầm non chưa đủ để huy động trẻ ra lớp đồng đều giữa các vùng miền cơ hội đến trường của trẻ em miền núi vùng sâu vùng xa còn bị hạn chế. Ở một số tỉnh thành phố việc xây dựng quy hoạch các khu dân cư khu đô thị chưa gắn với quy hoạch đất đai để xây dựng trường lớp mầm non đã dẫn đến tình trạng một số trẻ em ở lứa tuổi mầm non ở đây không được đến trường. Ở một khía cạnh khác nhận thức chưa đầy đủ của chính quyền các cấp của các bậc cha mẹ của xã hội về vai trò vị trí của giáo dục mầm non nhất là mầm non năm tuổi chưa thấy hết ý nghĩa của giáo dục mầm non với giáo dục phổ thông trong giáo dục suốt đời nói chung dẫn đến chưa quan tâm đến nguyện vọng và lợi ích của trẻ em. Vì vậy phổ cập giáo dục cho trẻ em 5 tuổi cần được ưu tiên hàng đầu nhằm chuẩn bị tốt nhất cho trẻ vào lớp 1. Nhà nước cần quản lý đầu tư phát triển giáo dục mầm non tăng cường hỗ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    18    1    17-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.