Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo Nhỡ trong trường mầm non theo mô hình chất lượng cao

Sáng kiến kinh nghiệm mầm non được hoàn thành với một số biện pháp như sau: Nghiên cứu tài liệu, căn cứ vào điều tra, đánh giá trẻ đầu năm để xây dựng chương trình bổ sung nâng cao; Tổ chức các hoạt động rèn kĩ năng cho trẻ; Nâng cao thông qua việc tổ chức các hoạt động giao lưu, kiến tập, các hoạt động ngày hội, ngày lễ và dã ngoại; . | I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Cơ sở lý luận Sự nghiệp giáo dục đóng một vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước về trước mắt cũng như lâu dài. Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ IX của Đảng nhấn mạnh quot Phát triển giáo dục đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đấy sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa là điều kiện để phát huy nguồn nhân lực là yếu tố cơ bản để phát triển xã hội và tăng trưởng kinh tế bền vững quot Trong hệ thống giáo dục quốc dân giáo dục mầm non chiếm một vị trí vô cùng quan trọng đây là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân là nền tảng của nghành giáo dục và đào tạo. Có thể nói giáo dục mầm non được xem là viên gạch nền xây dựng nên công trình vĩ đại và ở đó người giáo viên mầm non là những người tạo nên những viên gạch đảm bảo chất lượng để xây nên những nền móng của mỗi công trình vĩ đại ấy nếu nền móng mà không được xây vững chắc thì ko thể nào làm cho công trình đó vững chắc được. Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở trường mầm non tốt sẽ có tác dụng rất lớn đến chất lượng giáo dục ở các bậc học tiếp theo nó quyết định tới sự hình thành và phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ về thể chất tình cảm đạo đức trí tuệ và thẩm mỹ. Có thể nói nhân cách của con người trong tương lai như thế nào phụ thuộc lớn vào sự giáo dục trẻ ở trường Mầm non. Như Bác Hồ kính yêu đã nói Giáo dục mầm non tốt sẽ mở đầu cho một nền giáo dục tốt . Trường mầm non có nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục các cháu bồi dưỡng cho các cháu trở thành người công dân có ích. 2. Cơ sở thực tiễn Tháng 8 2013 Trường Mầm non Đô Thị Sài Đồng mới được đi vào hoạt động và được chọn lựa nhằm thực hiện mô hình chất lượng nhiên muốn thu hút học sinh và tạo lòng tin của các bậc phụ huynh thì cần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Điều đó đòi hỏi các giáo viên cần nắm vững chuyên môn nghiệp vụ có kiến thức sâu rộng nắm được tâm sinh lý trẻ tổ chức các hoạt động khám phá trải nghệm giúp trẻ tiếp cận một cách thoải mái nhẹ nhàng nhất từ đó trẻ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
169    17    1    17-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.