Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 3 – 4 tuổi tại Trường mầm non Sơn Thủy

Giáo dục kỹ năng sống trên thực tế lớp của tôi trẻ chưa được mạnh dạn tự tin, khả năng tự phục vụ kém, trong khi tham gia các hoạt động trẻ chưa đoàn kết, hợp tác trong khi học và chơi. Vậy làm thế nào để giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 3- 4 tuổi có hiệu quả và giúp trẻ phát triển một cách toàn diện nhất về mọi mặt. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để nắm một số biện pháp giáo dục cho trẻ! | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO TRẺ 3 4 TUỔI. Sơn Thủy ngày 12 tháng 12 năm 2018 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO TRẺ 3 4 TUỔI Họ và tên Nguyễn Thị Chút Chức vụ Giáo viên Đơn vị Trường mầm non Sơn Thủy Sơn Thủy tháng 12 năm 2018 I. PHẦN MỞ ĐẦU . Lý do chọn đề tài Việc bảo vệ và chăm sóc giáo dục trẻ em là trách nhiệm của xã hội của nhà trường và của mỗi gia đình. Đối với việc giáo dục và phát triển kỹ năng sống cho trẻ ngay từ lứa tuổi mầm non thông qua các hoạt động học cũng như hoạt động chơi giao lưu của trẻ hàng ngày ở trường trong gia đình giữ vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển về mọi mặt cho trẻ như Thẩm mỹ đạo đức trí tuệ thể lực và lao động. Thông qua các hoạt động hàng ngày như hoạt động học tập mang tính nghệ thuật giúp trẻ hoàn thiện hơn nhân cách cũng như kỹ năng sống của mình ngay từ lứa tuổi mầm non. Trong xã hội hiện nay giáo dục kỹ năng sống đã trở thành một nhu cầu thiết yếu. Bởi sự bùng nổ của thông tin với những suy thoái về đạo đức với những đua đòi của thế hệ trẻ cùng với những mặt trái của công nghệ thông tin mặt trái của xã hội với muôn ngàn cạm bẫy giới trẻ hiện nay tiếp cận rất nhiều loại tác động tốt có xấu có thường xuyên chịu tác động đan xen của những yếu tố tích cực và tiêu cực luôn bị đặt vào hoàn cảnh phải lựa chọn những giá trị phải đương đầu với những khó khăn thách thức những áp lực tiêu cực từ gia đình và xã hội. Việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non ngày càng trở nên thiết yếu nhằm góp phần đào tạo Con người mới với đầy đủ các mặt Đức trí thể mỹ. Như Bác Hồ đã từng nói Vì lợi ích 10 năm trồng cây Vì lợi ích trăm năm trồng người . Sở dĩ Bác nói như vậy là để khẳng định một lần nữa với chúng ta rằng việc giáo dục trẻ để trẻ trở thành những công dân tốt cho xã hội cho đất nước là một nhiệm vụ hàng đầu. Giáo dục kỹ năng sống trẻ lứa

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    28    1    17-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.