Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 3- 4 tuổi

Việc rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ thì bất kì nơi đâu, bất kì lúc nào và ở lĩnh vực nào chúng ta cũng có thể áp dụng được nhưng bản thân tôi là một giáo viên mầm non đang dạy lớp 3-4 tuổi. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để nắm một số biện pháp giáo dục cho trẻ! | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO TRẺ 3 4 TUỔI Quảng Bình ngày 20 tháng 12 năm 2016 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO TRẺ 3 4 TUỔI I. PHẦN MỞ ĐẦU . Lý do chọn đề tài Như chúng ta đã biết trong thời đại hiện nay tiếp thu nhiều nền văn hoá khác nhau nên đâu đó vẫn còn nhiều câu chuyện thương tâm về đạo đức lễ giáo của con người việc mà tôi và các bạn đã nghe và thấy trên thông tin đại chúng trong cuộc sống hằng ngày. Nghiên cứu gần đây về sự phát triển của não trẻ cho thấy rằng khả năng giao tiếp với mọi người khả năng biết tự kiểm soát thể hiện các cảm giác của mình biết cách ứng xử phù hợp với các yêu cầu biết giải quyết các vấn đề cơ bản một cách tự lập có những ảnh hưởng rất quan trọng đối với kết quả học tập của trẻ tại trường. Vì thế ngày nay trên thế giới rất nhiều trường mâm non áp d ̀ ụng phương pháp học trung tính là phương pháp học tập thông qua các giao tiếp tích cực với những người khac. ́ Ở Viêt nam t ̣ ừ năm hoc 2008 2009 Bô Giao duc Đao tao đa phat đông phong ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ ̃ ́ ̣ trao Xây d ̀ ựng trương hoc thân thiên hoc sinh tich c ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ực vơi yêu câu tăng c ́ ̀ ường sự tham gia một cách hứng thú của học sinh trong các hoạt động giáo dục trong nhà trường và tại cộng đồng với thái độ tự giác chủ động và ý thức sáng tạo. Trong ̣ năm nôi dung th ực hiên co nôi dung rèn luy ̣ ́ ̣ ện kỹ năng sống cho học sinh. ̀ ́ ́ ậc cha me tre em luôn quan tâm đên viêc làm sao đ Vê phia cac b ̣ ̉ ́ ̣ ể kích thích tính tích cực học tập của trẻ ai cũng muốn con mình được học đọc và học viết ngay trong những năm tháng học ở mẫu giáo đăc bi ̣ ệt la các b ̀ ậc cha mẹ có con chuẩn bị vào lớp một. ́ ơi giao viên m Đôi v ́ ́ ầm non thường tập trung lo lắng cho nhưng tre co nh ̃ ̉ ́ ưng̃ ̀ ̉ ̣ vân đê vê hanh vi va kha năng tâp trung trong nh ́ ̀ ̀ ̀ ững năm tháng đầu tiên trẻ đến trường. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.