Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5 – 6 tuổi tại Trường mầm non Sơn Thủy

Sáng kiến kinh nghiệm mầm non được hoàn thành với một số biện pháp như sau: Nâng cao nhận thức về việc dạy trẻ kỹ năng sống cho giáo viên mầm non; Giáo dục những kỹ năng sống cơ bản cần dạy trẻ 5 - 6 tuổi; Tạo môi trường thuận lợi để dạy trẻ kỹ năng sống; . | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lâp Tự do Hạnh phúc SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI quot MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ 5 6 TUỔI quot Quảng Bình tháng 4 năm 2020 CỘNG HÒA XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lâp Tự do Hạnh phúc SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ 5 6 TUỔI quot Họ và tên Châu Thị Phương Chức vụ Giáo viên Đơn vị công tác Trường mầm non An Thủy Quảng Bình tháng 4 năm 2020 1. PHẦN MỞ ĐẦU . Lý do chọn đề tài Như chúng ta đã biết kỹ năng sống là những kỹ năng cần có cho hành vi lành mạnh cho phép bạn đối mặt với những thách thức của cuộc sống hằng ngày kỹ năng sống bắt nguồn từ cuộc sống nhưng không phải chỉ là những kỹ năng để sống mà là công cụ để một người đạt đến thành công trong cuộc sống cá nhân công việc và cuộc sống xã hội và cách mỗi người sử dụng công cụ ấy sẽ tạo ra ra sự khác biệt. Vì vậy kỹ năng sống hiểu theo cách cụ thể hơn là công cụ để tối ưu hóa tính khí của mỗi người giúp cho họ làm chủ bản thân biết điều tiết các nhu cầu và nguyện vọng của chính mình và hoạch định con đường đi riêng để đạt đến thành công. Đối với trẻ Mầm non chúng ta muốn con trẻ lớn lên trở thành những con người tốt sống có sức khỏe bản lĩnh có đủ phẩm chất và năng lực làm việc trước hết chúng ta phải nhìn nhận lại bản thân mình trước khi dạy trẻ bản thân chúng ta cần gì thiếu gì dựa vào cái gì để thành công thì hãy dựa vào đó mà dạy cho những đứa tre của chúng ta những điều y như thế. Việc xây dựng kỹ năng sống cho trẻ không gì hơn là tạo cho trẻ có cơ hội để trẻ được trải nghiệm khám phá thích nghi và hướng dẫn cho trẻ cách tự thể hiện mình. Có như thế thì chúng ta mới có thể có những người lao động chủ động tích cực hòa đồng và đầy đặc biệt như chúng ta hằng mong đợi. Xã hội hiện nay đã và đang làm thay đổi cuộc sống của con người nhiều vấn đề phức tạp liên tục nảy sinh. Bên cạnh những tác động tích cực còn có những tác động tiêu cực gây nguy hại cho con người đặc biệt là trẻ em. Nếu mỗi người trong đó có .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
70    24    1    27-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.