Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp nhằm hạn chế và sửa chữa những sai lầm của học sinh lớp 5 khi giải toán có lời văn

Sáng kiến đã đánh giá đúng thực trạng, phân tích được nguyên nhân của các sai lầm khi giải toán có lời văn mà HS thường gặp trong chương trình toán 5. Trong mỗi sai lầm, sáng kiến cũng đã đề xuất biện pháp khắc phục nhằm giúp cho HS sửa chữa các sai lầm đó khi giải toán có lời văn. | 1. PHẦN MỞ ĐẦU 1. 1. LÍ DO CHỌN SÁNG KIẾN ́ ̃ ́ ̣ iêu của Giáo dục hiện nay là giúp học sinh HS Chung ta đa biêt muc t ̉ ̣ phat triên toan diên đúng đ ́ ̀ ắn và lâu dài về ca bôn linh v ̉ ́ ̃ ực đức tri thê ́ ̉ mi và các kĩ năng c ̃ ơ bản để cac em co nh ́ ́ ưng phâm chât cân thiêt cua ng ̃ ̉ ́ ̀ ́ ̉ ười ̣ lao đông m ơi. Mu ́ ốn thực hiện tốt mục tiêu giáo dục trên thì một trong những yêu cầu đặt ra là phải đổi mới phương pháp dạy học để học sinh tự giác chủ động tìm tòi phát hiện và giải quyết nhiệm vụ có ý thức vận dụng linh hoạt sáng tạo các kiến thức đã học trong học tập và thực tiễn. Môn toan ́ ở tiểu học bên canh muc tiêu trang bi kiên th ̣ ̣ ̣ ́ ưc toan hoc con ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ co nhiêm vu hinh thanh cho cac em năng l ́ ̀ ́ ực toan hoc. D ́ ̣ ạy giải toán là quá trình rèn luyện phương pháp tư duy suy nghĩ phương pháp tìm tòi và vận dụng kiến thức vào thực tế. Giải toán là hình thức để củng cố khắc sâu kiến thức rèn luyện được những kĩ năng cơ bản trong môn toán. Muốn vậy giaó viên GV cần chỉ cho HS cách học biết cách suy luận biết tìm lại những điều đã học biết cách tìm tòi để phát hiện kiến thức mới. HS cần được rèn luyện các thao tác tư duy như phân tích tổng hợp cá biệt hóa khái quát hóa tương tự quy lạ về quen Trong khi học Toán học sinh có thể mắc nhiều kiểu sai lầm ở nhiều mới độ khác nhau. Có khi là những sai lầm về mặt tính toán có khi là những sai lầm về mặt suy luận sai lầm do hỏng kiến thức hay áp dụng những công thức quy tắc Toán học vô căn cứ dân đên kêt qua hoc ̃ ́ ́ ̉ ̣ ̣ ̉ tâp cua cac em không nh ́ ư mong đợi. Đó chính là lí do tôi chọn đề tài Một số biện pháp nhằm hạn chế và sửa chữa những sai lầm của học sinh lớp 5 khi giải toán có lời văn. để nghiên cứu và áp dụng cho bản thân nhằm nâng cao chất lượng giải toán cho HS. . PHẠM VI VÀ NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA SÁNG KIẾN. . Điểm mới của sáng kiến kinh nghiệm Sáng kiến đã đánh giá đúng thực trạng phân tích được nguyên nhân của các sai lầm khi giải toán có lời văn mà HS thường gặp trong .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
125    11    1    17-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.