Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số giải pháp chỉ đạo dạy học môn Toán ở Tiểu học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh

Để dạy học môn Toán ở Tiểu học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh đạt hiệu quả cao chúng ta cần phải làm gì và làm như thế nào để góp phần vào công tác giáo dục hiện nay với quan điểm giáo dục mới và hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để nắm một số giải pháp dạy học môn Toán ở Tiểu học! | 1. PHẦN MỞ ĐẦU . Lí do chọn sáng kiến. Trên thế giới từ cuối thế kỉ XX đến nay nhiều nước tiên tiến đã và đang thực hiện xây dựng chương trình giáo dục theo định hướng phát triển năng lực người học. Tùy thuộc vào đặc điểm của mình mà mỗi nước coi trọng những năng lực nhất định cách diễn đạt năng lực cũng không giống nhau trong chương trình giáo dục của các nước. Nhưng hầu hết các nước đều chú ý hình thành phát triển những năng lực cần cho việc học suốt đời gắn với cuộc sống hang ngày ̀ trong đó chú trọng các năng lực chung như năng lực tự học học cách học năng lực cá nhân tự chủ tự quản lí bản thân năng lực xã hội năng lực hợp tác năng lực giao tiêp năng l ́ ực tư duy năng lực giải quyết vấn đề năng lực công nghệ thông tin và truyền thông Còn ở Việt Nam giáo dục phải hướng tới phát triển các năng lực chung và năng lực đặc thù liên quan đến từng lĩnh vực giáo dục môn học hoạt động trải nghiệm sáng tạo mà mọi học sinh đều cần có trong cuộc sống đồng thời tạo điều kiện phát triển tốt tiềm năng của mỗi học sinh. Cấp Tiểu học hướng tới hình thành và phát triển các năng lực chung như Tự phục vụ tự quản giao tiếp hợp tác tự học và giải quyết vấn đề. Ngoài những năng lực chung các năng lực đặc thù môn học được nêu ở các chương trình môn học và hoạt động trải nghiệm sáng tạo như năng lực Toán năng lực Âm nhạc năng lực Mĩ thuật Trong các môn học Toán học là một trong những bộ phận cấu thành chương trình Tiểu học đóng vai trò rất quan trọng. Nó cung cấp những kiến thức cơ bản về số học các yếu tố hình học các yếu tố đại lượng đo đại lượng và giải toán đồng thời giúp học sinh phát triển năng lực tư duy giải quyết vấn đề giao tiếp toán học và năng lực sử dụng các công cụ phương tiện học toán khi tiếp xúc với những tình huống toán học học sinh có khả năng làm chủ các hệ thống kiến thức kĩ năng thái độ phù hợp với lứa tuổi và vận dụng chúng một cách hợp lí vào thực hiện thành công nhiệm vụ học tập giải quyết hiệu quả những vấn đề đặt ra cho chính các em trong cuộc sống hàng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.