Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số giải pháp nhằm nâng cao thành tích trong huấn luyện Bơi nội dung 50m tự do (trườn sấp) cấp Tiểu học Trường TH số 1 Hồng Thủy

Sáng kiến kinh nghiệm mầm non được hoàn thành với mục tiêu nhằm hướng dẫn cho một số giáo viên chưa có kinh nghiệm trong việc huấn luyện học sinh nội dung bơi 50m tự do (trườn sấp) ở trường tiểu học. Hướng dẫn cho học sinh biết được một số kỹ năng vận động, kỷ thuật cơ bản trong quá trình tập luyện cũng như học tập. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NĂNG CAO THÀNH TÍCH TRONG HUẤN LUYỆN BƠI NỘI DUNG 50M TỰ DO TRƯỜN SẤP CẤP TIỂU HỌC Họ tên Nguyễn Ngọc Tuyên Chức vụ Giáo viên Thể dục Đơn vị công tác Trường TH số 1 Hồng Thủy 1 Lệ Thủy tháng 5 năm 2019 2 PHẦN 1. PHẦN MỞ ĐẦU 1. 1 Lý do chọn đề tài Thể dục thể thao xuất hiện cùng với sự xuất hiện và phát triển của loài người nó mang tính lịch sử cụ thể. Trong xã hội không có giai cấp thể dục thể thao được thực hiện công bằng với mọi người. Trong xã hội có giai cấp thể dục thể thao mang tính giai cấp rõ rệt nó phục vụ cho lợi ích của giai cấp cầm quyền. Còn trong xã hội chủ nghĩa để xây dựng một xã hội vững mạnh thì thể dục thể thao là một nhân tố vô cùng quan trọng không thể thiếu được trong đời sống văn hoá xã hội của loài người. Thể dục thể thao được sử dụng vào việc giáo dục con người phát triển toàn diện Con người thường phát triển cao về trí tuệ cường tráng về thể chất phong phú về tinh thần trong sáng về đạo đức . Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy Luyện tập thể dục bồi dưỡng sức khoẻ là bổn phận của mỗi người dân yêu nước . Với tư cách là một trong những bộ phận giáo dục toàn diện thể dục trong nhà trường Tiểu học có một ý nghĩa quan trọng đối với các mặt giáo dục khác như Đức dục trí dục mỹ dục và lao động. Ở Việt Nam môn bơi lội là một môn thể thao rất được quan tâm. Đây là môn thể thao phong phú và đa dạng. Môn Bơi lội bao gồm các nội dung Bơi tự do bơi bướm bơi ngữa và bơi ếch. Bơi lội là một môn thể thao dưới nước phát triển tốc độ thuộc loại hoạt động có chu kỳ và có cường độ cực lớn của bơi lội. Bơi lội có tác dụng rất lớn thông qua việc tập luyện bơi lội con người có thể rèn luyện ý chí lòng dũng cảm tính cần cù chịu khó nâng cao sức khỏe phát triển toàn diện con người Như hệ thống thần kinh TW hệ tuần hoàn hô hấp phát triển sức mạnh sức nhanh sức bền linh hoạt khéo léo. Bơi lội là môn thể thao có ý nghĩa thực dụng rất lớn trong đời sống sản xuất .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.