Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số giải pháp nhằm nâng cao thành tích trong chạy 60m cho học sinh cấp Tiểu học

Đề tài đề xuất được một số giải pháp nhằm nâng cao thành tích chạy 60m trong huấn luyện học sinh để tham gia thi đấu Hội khỏe phù đổng. Đã có giáo viên viết nhưng chủ yếu là nhằm nâng cao thành tích trong học tập chứ không phải trong công tác huấn luyện. Còn với đề tài này thì hệ thống các giải pháp, bài tập phù hợp với điều kiện tự nhiên cũng như công tác huấn luyện của giáo dục huyện nhà. | A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong cuộc sống xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam hôm nay Đảng ta luôn hướng tới mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ và văn minh. Để đạt được mục tiêu đó thì con người chiếm một vị trí quan trọng hàng đầu chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải có con người xã hội chủ nghĩa . Trong hình mẫu và phẩm chất con người đó sức khỏe và thể lực chiếm một vị trí thích đáng cần thiết để đáp ứng yêu cầu xây dựng bảo vệ tổ quốc. Vì vậy việc chăm sóc và bồi dưỡng sức khỏe cho nhân dân là nhiệm vụ và mục tiêu cao quý của tất cả các ngành các cấp trong xã hội. Trong đó ngành TDTT có một vai trò cực kỳ quan trọng. Chính sự nhận thức được sức khỏe là vốn quý của con người trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ tổ quốc Đảng và Nhà nước ta luôn giành cho công tác TDTT một sự quan tâm thích đáng một sự chỉ đạo sát sao. Sự nghiệp TDTT được gắn liền với việc xây dựng nền văn hóa mới con người mới xã hội chủ nghĩa góp phần vào việc mở rộng quan hệ quốc tế tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân ta và nhân dân các nước trên thế giới. Dưới sự chỉ đạo của Đảng hoạt động TDTT đã không ngừng phát triển và được đông đảo mọi tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia tập luyện. TDTT trong trường học trong lực lượng vũ trang trong mọi công trường xí nghiệp và toàn dân với khẩu hiệu Khỏe để xây dựng bảo vệ Tổ quốc . Thực hiện mục tiêu chiến lược của Đảng và Nhà nước ngành TDTT nói chung bộ môn điền kinh nói riêng đã không ngừng chú trọng và phát triển cả về chiều sâu lẫn chiều rộng thực tế đã khẳng định được sự khởi sắc thành công bước đầu của nền TDTT nước nhà. Đó là phong trào tập luyện TDTT trong nhân dân ngày được phát triển mạnh mẽ và rầm rộ trong cả nước. 15 Được mọi lứa tuổi tham gia tập luyện vì sức khỏe thành tích của vận động viên VĐV thi đấu ở trong nước trên đấu trường quốc tế được nâng cao. Điền kinh là một môn thể thao có lịch sử lâu đời nhất được ưa chuộng và phổ biến rộng rãi trên thế .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.