Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số giải pháp rèn cho học sinh lớp 5 kỹ năng tự đặt đề toán và giải toán tại Trường TH số 2 Kiến Giang

Việc rèn kỹ năng tự đặt đề toán và giải cho học sinh khi giảng dạy môn Toán nói chung không phải là mới. Đã có nhiều nhà giáo dục quan tâm, tìm hiểu, nghiên cứu và đưa ra chính kiến của mình qua các đề tài nghiên cứu. Tuy nhiên các công trình đã có chủ yếu tập trung vào dạy học môn Toán nói chung, còn đối với cấp Tiểu học – cấp học nền tảng của nền giáo dục quốc dân thì ít ai đi sâu nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo! | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP RÈN CHO HỌC SINH LỚP 5 KỸ NĂNG TỰ ĐẶT ĐỀ TOÁN VÀ GIẢI TOÁN Quảng Bình tháng 2 năm 2019 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP RÈN CHO HỌC SINH LỚP 5 KỸ NĂNG TỰ ĐẶT ĐỀ TOÁN VÀ GIẢI TOÁN Họ và tên Lê Thị Thùy Liên Chức vụ Giáo viên Đơn vị công tác Trường TH số 2 Kiến Giang Quảng Bình tháng 2 năm 2019 I. PHẦN MỞ ĐẦU . Lý do chọn đề tài Đảng và Nhà Nước ta luôn luôn quan tâm đến sự nghiệp chăm sóc và phát huy yếu tố con người. Điều đó xuất phát từ nhận thức sâu sắc những giá trị lớn lao và ý nghĩa quyết định của yếu tố con người chủ thể của tất cả những sáng tạo những nguồn của cải vật chất và văn hóa những nền văn minh của các quốc gia. Xây dựng và phát triển con người có trí tuệ cao cường tráng về thể chất phong phú về tinh thần trong sáng về đạo đức là động lực đồng thời cũng là mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. Để đạt được điều đó giáo dục đào tạo có vai trò quyết định. Vì vậy Đảng và Nhà nước ta đã giành nhiều sự quan tâm và đầu tư cho sự phát triển của giáo dục nước nhà với mục đích tạo ra nguồn nhân lực lao động mới có tri thức cao có năng lực chuyên môn tốt lại năng động sáng tạo phục vụ cho nhu cầu xây dựng đất nước. Trong đó bậc Tiểu học là bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân chính vì thế nó có vai trò rất quan trọng trong việc đào tạo các thế hệ người Việt Nam mới với đầy đủ các tố chất nhằm thay đổi diện mạo đất nước như mong muốn của các nhà giáo dục cũng như của xã hội. Nhận thức được tầm quan trọng của bậc học này nhiều nhà giáo dục đặc biệt là những giáo viên giảng dạy ở các trường Tiểu học luôn tâm huyết thương ̀ ̀ ương năng l xuyên bôi d ̃ ực chuyên môn đôi m ̉ ơi ph ́ ương phap day hoc va hinh th ́ ̣ ̣ ̀ ̀ ưć ̣ ̣ day hoc sao cho vi ệc dạy và học đạt hiệu quả tốt nhất. Đê cho môi môt hoc sinh ̉ ̃ ̣ ̣ đêu phat huy tôi đa năng l ̀ ́ ́ ực hoc tâp cua ban thân thi môi môt ng ̣ ̣ ̉ ̉ ̀

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
37    40    2    17-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.