Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong trường mầm non

Sáng kiến kinh nghiệm mầm non được hoàn thành với mục tiêu nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ mầm non, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ tin học, khả năng tìm kiếm sử dụng hình ảnh, âm thanh, thiết kế các bài giảng có chất lượng cao, nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý chỉ đạo chuyên môn, công tác chăm sóc và giáo dục trẻ cho bản thân và đội ngũ giáo viên, nhân viên. Xây dựng được kho dữ liệu điện tử của nhà trường ngày càng phong phú và sử dụng có hiệu quả cao. | MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 2 PHẦN II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 4 I. CƠ SỞ LÝ LUẬN 4 II. THỰC TRẠNG 5 1. Thuận lợi 5 2. Khó khăn 6 III. BIỆN PHÁP 7 1. Xây dựng triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT trong 7 nhà trường 2. Nâng cao nhận thức cho cán bộ giáo viên nhân viên 11 3. Tham mưu đầu tư nâng cấp trang thiết bị cần thiết 11 phục vụ ứng dụng CNTT 4. Bồi dưỡng trình độ tin học và kỹ năng sử dụng máy 13 tính cho CB GV NV 5. Đôn đốc kiểm tra việc ứng dụng CNTT xây dựng 18 kho tư liệu điện tử 6. Tổ chức ứng dụng CNTT vào các hoạt động giáo dục 19 7. Phát động phong trào thi đua trong các hội thi các đợt 25 hội giảng khuyến khích giáo viên thiết kế bài giảng điện tử và bài giảng Elearning ứng dụng vào giờ học IV. KẾT QUẢ 27 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 29 1 30 PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài Đối với giáo dục và đào tạo công nghệ thông tin có tác dụng mạnh mẽ làm thay đổi nội dung phương pháp dạy và học. CNTT là phương tiện để tiến tới xã hội học tập . Mặt khác giáo dục và đào tạo đóng vai trò quan trọng thúc đẩy sự phát triển của CNTT thông qua việc cung cấp nguồn nhân lực cho CNTT. Bộ giáo dục và đào tạo cũng yêu cầu ở tất cả các cấp trường từ đại học cao đẳng cho đến THPT THCS TH và cả bậc học mầm non là Đẩy mạnh ứng dụng CNTT và truyền thông trong dạy học Phát huy vai trò của CNTT và các thành tựu khoa học công nghệ hiện đại trong quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo Từng bước hiện đại hóa về cơ sở vật chất kỹ thuật đặc biệt là hạ tầng CNTT với phương châm đầu tư thiết thực hiệu quả tiết kiệm đảm bảo tính sư phạm. Có sự đồng thuận của phụ huynh học sinh và sự phê duyệt của các cấp có thẩm quyền Đẩy mạnh khai thác và sử dụng các phần mềm đã được bộ giáo dục amp đào tạo cung cấp miễn phí và dùng thống nhất trên toàn quốc. Nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân ngành giáo dục mầm non là mắt xích đầu tiên trong việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực CNTT và đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ. Qua đó người giáo viên mầm non

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.