Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp thực hiện trật tự văn minh đô thị trong nhà trường

Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non "Một số biện pháp thực hiện trật tự văn minh đô thị trong nhà trường "được hoàn thành với một số biện pháp như: Xây dựng kế hoạch thực hiện năm trật tự văn minh đô thị; Ký cam kết thực hiện; Xây dựng môi trường đảm bảo trật tự văn minh đô thị; . | Một số biện pháp thực hiện trật tự văn minh đô thị trong nhà trường MỤC LỤC I. ĐẶT VẤN ĐỀ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1. Cơ sở lý luận 2. Thực trạng vấn đề 3. Các biện pháp tiến hành 4. Hiệu quả SKKN III. KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 15 Một số biện pháp thực hiện trật tự văn minh đô thị trong nhà trường A. ĐẶT VẤN ĐỀ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Thực hiện trật tự và văn minh đô thị là chủ trương lớn của Thành phố và được triển khai toàn diện tới các quận huyện . và đi sâu thực hiện trong các cấp các cấp ngành và đến từng người lao động người dân. Và đặc biệt là triển khai đồng bộ đến từng nhà trường với mục đích nâng cao nhận thức trách nhiệm thu hút sự tham gia của cán bộ giáo viên nhân viên cha mẹ học sinh trong việc thực hiện trật tự văn minh đô thị nếp sống thanh lịch văn minh phát huy truyền thống văn hóa của Thủ Đô ngàn năm văn hiến nâng cao chất lượng toàn diện trong nhà trường góp phần giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội. Đối với quận Long Biên thực hiện trật tự văn minh đô thị đã trở thành một chương trình mang ý nghĩa sâu sắc đó là chương trình 01 của quận ủy Long Biên với chủ đề Tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị tạo bước đột phá về cảnh quan môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân . Quy mô triển khai đồng bộ sát thực tế và đi vào lòng dân nên được nhân dân trên địa bàn các phường các nhà trường tích cực tham gia chương trình. Trong đó ngôi trường mà tôi đang công tác là một trong những trường được thừa hưởng chương trình 01 của quận được quận đầu tư xây dựng mới năm 2015 với quy mô lớn khang trang to đẹp đầy đủ các trang thiết bị hiện đại khung cảnh sư phạm đẹp. Được thừa hưởng thành quả của chương trình 01 quận ủy Long Biên là một trong những vinh dự và tự hào của nhà trường. Làm thế nào để khai thác tốt cơ sở vật chất được quận đầu tư xây dựng và phát triển nhà trường xứng tầm với quy mô đầu tư của quận là điều mà tôi luôn trăn trở băn khoăn. Và tôi đã chọn đề tài Một số .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
50    64    2    26-09-2023
28    43    2    26-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.