Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Mục đích ngiên cứu là thông qua một số biện pháp biện pháp bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục giúp cho giáo viên nâng cao trình độc nghiệp vụ chuyên môn, có tinh thần học hỏi, trau dồi kinh nghiệm, chia sẻ cùng nhau tiến bộ, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. | Đề tài Một số biện pháp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên. PHẦN 1 ĐẶT VẤN ĐỀ I. Lý do chọn đề tài Giáo dục đóng một vai trò rất quan trọng đối với vận mệnh của đất nước .Trải qua bao thập kỷ Đảng và nhà nước ta luôn coi giáo dục là quốc sách hàng đầu bởi một nước có nền giáo dục kém sẽ không thể đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hẳn nhiên không có nguồn nhân lực tốt thì Việt Nam sẽ tụt hậu không thể phát triển được trong một thế giới đang biến đổi từng ngày nhất là khi khoa học công nghệ đang có những phát triển vượt bậc .Muốn có một nền giáo dục tốt một nguồn nhân lực chất lượng cao thì ngay từ cấp học mầm non những người giáo viên chúng ta phải không ngừng nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ sư phạm đổi mới về nội dung hình thức để phù hợp với sự phát triển của xã hội . Căn cứ vào việc thực hiện Chương trình hành động số 27 CTr TU ngày 17 2 2014 của Thành uỷ Hà Nội về Đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và Đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế quot Bộ giáo dục và đào tạo luôn chú trọng việc nâng cao chất lượng giáo dục và đổi mới phương pháp giảng dạy. Do đó muốn nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trong trường mầm non thì cần thiết phải bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên sao cho phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục. Bởi đó là lực lượng trực tiếp chăm sóc giáo dục trẻ là lực lượng chủ yếu thực hiện mục tiêu giáo dục trong nhà trường. Để đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội hiện nay cũng như yêu cầu của ngành giáo dục thủ đô đòi hỏi người giáo viên phải thực sự vững vàng về chuyên môn có trình độ ngoại ngữ tin học cơ bản nắm được tâm sinh lý trẻ có kỹ năng tổ chức các hoạt động học hoạt động chơi cho trẻ tạo cho trẻ nhiều cơ hội được khám phá trải nghiệm và giúp trẻ được phát triển một cách toàn diện. Hiện nay ở đa số các trường mầm non việc nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên để đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục còn gặp phải một .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.