Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Duy trì giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ 2

Mục tiêu của đề tài là nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ từ 0 - 5 tuổi, trên cơ sở xây dựng đội ngũ CB - GV có năng lực, có trình độ và tâm huyết với nghề. Chính vì vậy các cấp luôn quan tâm đến nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, đề ra mục tiêu phấn đấu đạt chỉ tiêu trường chuẩn Quốc gia cho các quận huyện. Trường đạt chuẩn Quốc gia làm nên thương hiệu và tạo uy tín cho nhà trường đó là sự khẳng định về chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, chất lượng toàn diện phù hợp với mục tiêu giáo dục mầm non. | Duy trì giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ 2 MỤC LỤC A. ĐẶT VẤN ĐỀ Lý do chọn đề tài B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. Cơ sở lý luận II. Thực trạng vấn đề thuận lợi khó khăn III. Các biện pháp 1. Làm tốt công tác quản lý và tổ chức 2. Nâng cao chất lượng đội ngũ CBGVNV 3. Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ 4. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị 5. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục IV. Hiệu quả SKKN C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Ý nghĩa của SKKN Những nhận định chung về việc áp dụng và khả năng phát triển SKKN Những bài học kinh nghiệm Ý kiến đề xuất 1 31 Duy trì giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ 2 A. ĐẶT VẤN ĐỀ Lý do chọn đề tài Nâng cao chất lượng toàn diện trong nhà trường là cái gốc để hoàn thành mục tiêu giáo dục. Chất lượng giáo dục là yếu tố cơ bản quyết định sự phát triển và uy tín của một nhà trường. Đối với trường mầm non thì vấn đề này lại vô cùng quan trọng để tạo được thương hiệu để thu hút được phụ huynh tin tưởng gửi con vào trường phụ thuộc vào chất lượng chăm sóc giáo dục chất lượng đội ngũ cơ sở vật chất công tác xã hội hóa giáo dục của chính nhà trường. Trong mỗi nhà trường đều sác định các mục tiêu phấn đấu của đơn và để đạt được mục tiêu đề ra là cả một quá trình phấn đấu thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học. Mỗi một thương hiệu mỗi một vị trí của nhà trường trong ngành học đều đánh giá cơ bản năng lực chất lượng của một nhà trường. Trong đó mục tiêu đạt trường chuẩn quốc gia là một trong những mục tiêu cơ bản quan trọng hàng đầu mà mỗi quận huyện mỗi nhà trường cần cố gắng phấn đấu. Trường MN nơi tôi công tác đã phấn đấu đạt được danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Đó là cả một sự cố gắng toàn diện của nhà trường phấn đấu đạt được các tiêu chuẩn theo quy định. Khi đã đạt được danh hiệu thì uy tín của nhà trường được nâng lên rõ rệt được các cấp lãnh đạo và phụ huynh ghi nhận đánh giá tin tưởng làm lên thương hiệu của một nhà trường. Đạt được danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ 2 đã rất khó nhưng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    18    1    18-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.