Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục lây trẻ làm trung tâm

Đề tài nghiên cứu và thực hiện nhằm mục đích đưa ra một số biện pháp chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục lây trẻ làm trung tâm như: Thống nhất chủ trương, ý tưởng xây dựng Môi trường lấy trẻ làm trung tâm; Tổ chức thực hiện xây dựng Môi trường lấy trẻ làm trung tâm; Triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng Môi trường lấy trẻ làm trung tâm; . | I . ĐẶT VẤN ĐỀ. 1. Lý do chọn đề tài Xây dựng môi trường giáo dục trong trường mầm non là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và có ý nghĩa đối với sự phát triển của trẻ ở lứa tuổi này. Môi trường tạo cơ hội cho trẻ tìm tòi khám phá phát hiện nhiều điều mới lạ hấp dẫn trong cuộc được tự lựa chọn hoạt động cá nhân hoặc theo nhóm một cách tích cực qua đó kiến thức và kỹ năng ở trẻ dần được hình thành. Mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt chúng khác nhau về thể chất tình cảm xã hội trí tuệ hoàn cảnh gia đình văn hóa và tâm lý. Do đó mỗi trẻ em có hứng thú cách học và tốc độ học tập khác nhau và chúng đều có thể thành công. Vì vậy song song với việc lập kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm mỗi nhà trường cũng cần phải xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là xây dựng môi trường an toàn thân thiện và ấm cúng trình bày đẹp mắt thu hút sự chú ý của trẻ giúp trẻ chủ động tham gia vào các hoạt động tạo điều kiện cho trẻ chơi mà học học bằng chơi có cơ hội được trải nghiệm và giao tiếp một cách tích cực tự nhiên. Môi trường giáo dục bao gồm có hai bộ phận không thể tách rời có liên quan chặt chẽ và bổ sung lẫn nhau đó là môi trường vật chất các phương tiện vật chất trong lớp ngoài trời diện tích phòng học nhiệt độ ánh sáng đồ dùng đồ chơi. và môi trường xã hội bao gồm các mối quan hệ giúp trẻ hình thành phát triển nhân cách tạo bầu không khí giao tiếp giữa cô và trẻ giữa trẻ với trẻ Tuy nhiên hiện nay các nhà trường vẫn chưa thực sự quan tâm tới việc thiết kế xây dựng môi trường nhà trường với mục tiêu lấy trẻ làm trung tâm theo đúng hưỡng dẫn của Bộ giáo dục và đào tạo. Là một cán bộ quản lý tôi luôn chăn trở làm thế nào để có được một môi trường giáo dục thực sự ý nghĩa và có tác động tích cực đến trẻ giúp trẻ phát triển một cách toàn diện. Vì vậy tôi lựa chọn đền tài Một số biện pháp chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục lây trẻ làm trung tâm làm sáng kiến kinh nghiệm của mình. 1 10 II. GIẢI QUYẾT .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    39    2    27-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.