Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường mầm non

Mục tiêu nghiên cứu đề tài là nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng trẻ tại trường mầm non nơi tôi công tác đạt kết quả cao và phát triển toàn diện về mọi mặt. Giúp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nâng cao kiến thức dinh dưỡng và công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ trong trường mầm non đạt kết quả cao hơn. | MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1 PHẦN II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 2 I. Cơ sở lý luận 2 II. Cơ sở thực tiễn 3 II. Biện pháp 4 . Xây dựng kế hoạch chỉ đạo tốt các hoạt động nuôi dưỡng 4 chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường. . Bồi dưỡng kiến thức thực hành dinh dưỡng cho đội 5 ngũ giáo viên nhân viên. . Tổ chức hợp đồng mua bán thực phẩm. 9 . Thực hiện tốt công tác tiếp phẩm và giao nhận thực 13 phẩm chế biến thực phẩm. . Chú trọng trong công tác vệ sinh khu vực bếp và vệ 16 sinh môi trường. . Thực hiện tốt việc theo dõi biểu đồ khám sức khỏe 17 cho trẻ . Kết quả thu được qua khảo nghiệm giá trị khoa học 19 của vấn đề nghiên cứu IV. Hiệu quả của sáng kiến 26 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 27 1 23 I ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài. Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân là nền tảng đầu tiên của ngành Giáo dục đào tạo. Vì vậy chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở trường mầm non là rất quan trọng và cần thiết. Giáo dục mầm non có mục tiêu nhiệm vụ quan trọng nhằm giáo dục toàn diện cho trẻ về thể chất tình cảm đạo đức thẩm mỹ trí tuệ là cơ sở để hình thành nên nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chuẩn bị những tiền đề cần thiết cho trẻ bước vào trường tiểu học được tốt và cả suốt quá trình phát triển của con người. Như Bác Hồ kính yêu đã dạy Vì lợi ích mười năm trồng cây Vì lợi ích trăm năm trồng người Đúng như vậy sự nghiệp đổi mới đất nước đòi hỏi mỗi con người phải tự rèn luyện bản thân trau dồi phẩm chất đạo đức để trở thành con người mới xã hội chủ nghĩa. Những con người có đủ sức đủ tài để góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước phồn vinh. Muốn đào tạo thế hệ trẻ tương lai cho đất nước chúng ta phải biết chăm sóc giáo dục từ khi đứa trẻ còn non nớt. Chính vì vậy xã hội cần quan tâm giáo dục chăm sóc mọi mặt để trẻ được khỏe mạnh thông minh nhanh nhẹn phát triển hài hòa cân đối. Đặc biệt ở lứa tuổi Mầm non bởi vì ở lứa tuổi này cơ thể chúng đang lớn nhanh và phát triển mạnh đòi hỏi mỗi gia .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.