Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại trường mầm non

Đề tài được hoàn thành với mục đích là giúp trẻ có một cơ thể khỏe mạnh, trẻ được phát triển một cách toàn diện từ đó giúp trẻ học và chơi đạt kết quả tốt hơn. Phân tích thực trạng một số biện pháp Giáo dục dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm ở đơn vị. | Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng trẻ Mầm non . I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài sáng kiến giải pháp. Trẻ em như búp trên cành Biết ăn ngủ biết học hành là ngoan Đây là hai câu thơ chứa chan tình yêu thương trẻ em của Bác Hồ. Đó đồng thời cũng là trách nhiệm mà Bác giao cho hậu thế về việc phải thường xuyên quan tâm chăm lo đến thế hệ măng non của đất nước. Như chúng ta đã biết giáo dục mầm non là quốc sách hàng đầu. Mục tiêu GDMN là hình thành cho trẻ những yếu tố nhân cách đầu tiên của con người con người phát triển toàn diện về 5 mặt Nhận thức thể chất ngôn ngữ tình cảm xã hội thẩm mỹ. Để đạt được mục tiêu giúp trẻ phát triển toàn diện thì ta cần phải kết hợp hài hoà giữa nuôi dưỡng chăm sóc sức khoẻ và giáo dục đó là điều tất yếu. Riêng đôí vơi bâc hoc mâm non viêc chăm soc nuôi d ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ưỡng va bao vê s ̀ ̉ ̣ ức khoe cua tre đ ̉ ̉ ̉ ược đăṭ lên hang đâu vì m ̀ ̀ ục tiêu giáo dục mầm non là hình thành nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa giúp cho trẻ khỏe mạnh hồn nhiên vui tươi phát triển cơ thể cân đối hài hòa. Nêu chăm soc nuôi d ́ ́ ương tre không tôt se anh h ̃ ̉ ́ ̃ ̉ ưởng đên s ́ ức khoe cua tre. ̉ ̉ ̉ ́ ̣ Do đo viêc nuôi d ương va chăm sóc tre la hêt s ̃ ̀ ̉ ̀ ́ ức cân thiêt. ̀ ́ Ngày nay dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng Nhà nước cùng với sự phát triển chung của xã hội mỗi gia đình đều có cuộc sống đầy đủ sung túc hơn trình độ dân trí cũng ngày đựơc nâng cao lên rõ rệt. Chính vì vậy mà việc chăm sóc giáo dục trẻ cũng được gia đình và xã hội đặc biệt quan tâm hơn. Vậy quan tâm như thế nào là đúng mực đúng cách để cơ thể trẻ ngày càng được khoẻ mạnh hơn trẻ học tập tốt hơn phát triển cân đối thì trước tiên chúng ta phải có một chế độ ăn uống cho trẻ một cách hợp lý khoa học nhằm giúp trẻ ăn uống ngon miệng ăn hết suất nhưng luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với trẻ đó mới chính là vấn đề hết sức quan trọng ở trong trường Mầm non. Như chúng ta đã biết dinh dưỡng cho trẻ trong những năm đầu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
246    22    1    18-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.