Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp giáo dục thói quen vệ sinh và hành vi văn minh cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện pháp giáo dục thói quen vệ sinh và hành vi văn minh cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi ” với mong muốn có thể đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này. | Một số biện pháp giáo dục thói quen vệ sinh và hành vi văn minh cho trẻ mẫu giáo 3 4 tuổi 1. PHẦN MỞ ĐẦU . Lý do chọn chọn đề tài Như chúng ta đó biết bản chất của quá trình giáo dục là tổ chức toàn bộ cuộc sống học tập hoạt động của trẻ tạo điều kiện thuận lợi để trẻ phát triển và bộc lộ hết khả năng của mình. Đặc biệt trong thời đại mới Thời đại CNH HĐH đất nước thì đòi hỏi phải tạo ra những con người không chỉ có sức khoẻ có tri thức năng động sáng tạo mà cũng phải có văn hoá văn minh lịch sự. Và việc đó cần phải bắt nguồn ngay từ thời kỳ trẻ thơ như cha ông ta thường bảo quot Dạy con từ thưở lên ba. quot . Thói quen vệ sinh hành vi văn minh là một trong những biểu hiện và yêu cầu cần thiết của mỗi con người có văn hoá văn minh mà người lớn cần hình thành cho trẻ ngay ở giai đoạn tuổi mầm non. Đồng thời đây cũng là một trong những nhiệm vụ được đặt ra hàng đầu của giáo dục mầm non để giáo dục đạo đức hình thành hành vi văn minh chăm sóc bảo vệ sức khoẻ cho trẻ nhằm nâng cao thể lực. Giúp trẻ có thể tham gia tốt tất cả các hoạt động khác như học tập vui chơi lao động một cách tích cực tự giác vui vẻ. Góp phần phát triển toàn diện nhân cách cho trẻ. Việc hình thành cho trẻ các thói quen vệ sinh và hành vi văn minh diễn ra thuận lợi nhất là ở giai đoạn trẻ mẫu giáo 3 4 tuổi. Với trẻ mẫu giáo 3 4 tuổi đó có sự phát triển nhất định về thể chất cơ thể phát triển hoàn thiện hơn các vận động khéo léo hơn . Sự phát triển trí tuệ của trẻ càng diễn ra mạnh mẽ ngôn ngữ phát triển các mối quan hệ ngày càng phức tạp. Trẻ có ý thức được một số hành động và việc làm của mình phân biệt được đúng sai tốt xấu nên không nên. Đây là cơ sở và điều kiện quan trọng để trẻ có ý thức và khả năng tạo nên thói quen trong vệ sinh và hành vi văn minh. Khi trẻ bước vào ngưỡng cửa trường mầm non 3 tuổi thì người lớn bố mẹ ông bà. cô giáo mầm non bắt đầu giáo dục cho trẻ các thói quen vệ Năm học 2018 2019 Một số biện pháp giáo dục thói quen vệ sinh và hành vi văn minh cho trẻ mẫu giáo 3 4 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
39    33    1    27-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.